Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Aktuality

Ondřej Smeykal a didgeridoo

14. 12. 2019 - 15. 12. 2019
Novoměstská radnice

Již tradiční předvánoční dvojkoncert českého hráče na australský domorodý nástroj Ondřeje Smejkala a jeho hostů. Součástí nedělního odpoledne (15. 12. 14 - 18 hod) bude prezentace českých výrobců didgeridoo. Přijďte si vybrat vánoční dárek do Novoměstské radnice! 14. - 15. 12. Velký sál, začátek obou koncertů ve 20 hod, vstupné 420 Kč v předprodeji, 490 Kč na místě, bližší informace na adrese info.smeykal@gmail.com http://www.nrpraha.cz/program/1006/ondrej-smejkal-a-didgeridoo/

Přečíst více

Palaestra 20

08. 11. 2019 - 01. 12. 2019
Novoměstská radnice

Návštěvníci se tak seznámí nejen s díly autorů, ale rovněž se stanou diváky zápasu mladých boxerů na životních křižovatkách. Výstava poodhaluje návštěvníkům neobvyklou tvůrčí polohu našich předních výtvarníků a umělců, kteří mezi provazy boxerského ringu předávají své mnohaleté zkušenosti a hodnoty mladým lidem a dětem hledajícím svoji životní cestu. 8. 11. - 1. 12. Galerie ve věži, otevřeno út – ne 10 – 18 hod, vstupné viz věž - plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč   http://www.nrpraha.cz/program/1007/palaestra-20/

Přečíst více

EPOS 257: Dýmová hora

17. 04. 2019 - 29. 12. 2019
Hlavní budova muzea (Muzeum hlavního města Prahy)

Jak dnes v Praze žijí lidé bez domova? Kde bydlí, čím se zabývají, o čem sní? Někdy stačí odbočit z ulice, přelézt plot a ocitnout se uprostřed skryté periferie. Výstava představí jedno takové místo v Praze na Třebešíně, kterému jeho obyvatelé říkali Dýmová hora. Příběh Dýmové hory zaznamenal umělec EPOS 257. Nejdříve jej fascinovala vizualita a organičnost míst na geografickém i mentálním okraji, poté se začal zajímat o to, kdo a jak je obývá. Výstupy jeho dlouhodobého výzkumu se pohybují od užití muzeální prezentace materiálních artefaktů jinak vytěsněné reality současné chudoby až po rovinu sociálních intervencí. Výstava je uměleckým projektem, který Dýmovou horu přibližuje v několika navazujících kapitolách: Kombinuje faktografické údaje, objekty přibližující fungování bezdomoveckých komunit, fotografie, dokumentární film, ale zachycuje i subjektivní rovinu legend a mýtů, jež se k Dýmové hoře váží. Výstava vrcholí projektem kamenného pomníku Dýmové hory, který autor spolu s Marcelem, bývalým obyvatelem tohoto místa, v podmínkách bezdomoveckého života vytvořil. Více informací o projektu Dýmová hora: www.dymovahora.cz

Přečíst více

Pro kamna ke Špačkovi / Kachle a kamnářství v renesanční Praze

15. 05. 2019 - 29. 03. 2020
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Výstava seznámí návštěvníky s  výrobou kamnových kachlů i kamnářským řemeslem v Praze pozdního středověku a raného novověku. Představí také výjimečný archeologický nález hrnčířské dílny v Truhlářské (dříve Hrnčířské) ulici na Novém Městě pražském, objevené při rozsáhlém výzkumu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky v letech 2003–2006, a jejího vlastníka – pražského měšťana, hrnčířského a kamnářského mistra Adama Špačka. Součástí výstavy budou originální archeologické nálezy z oblasti hrnčířské a kamnářské výroby, dobová vyobrazení, rekonstrukce výrobních zařízení, 3D modely, vizualizace a filmové dokumenty důležitých součásti výrobních postupů, nebude chybět ani hmatová část a dětské aktivity.

Přečíst více

Listopad 1989 v pražských ulicích

25. 09. 2019 - 26. 04. 2020
Hlavní budova muzea (Muzeum hlavního města Prahy)

U příležitosti 30. výročí listopadových a prosincových událostí roku 1989 pořádá Muzeum hlavního města Prahy dvě výstavy, které návštěvníkům přiblíží průběh, aktéry i souvislosti přelomových událostí naší novodobé historie. Výstava představí prostřednictvím plakátů, letáků, fotografií a filmových záběrů průběh listopadových a prosincových událostí roku 1989 v hlavním městě Praze. Přiblíží návštěvníkům hlavní události a jejich aktéry, kteří byli tomuto dějinnému okamžiku přítomni a aktivně se podíleli na demontáži totalitního politického systému, jemuž před třiceti lety dominovala Komunistická strana Československa. Výstava bude pokrývat časové období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989.

Přečíst více

Pražští komorní sólisté

26. 11. 2019
Novoměstská radnice

Slavnostní koncert komorního orchestru Pražští komorní sólisté. Slavnostní koncert komorního orchestru Pražští komorní sólisté, uměleckého vedoucího ansámblu Jana Mráčka a dirigenta a hornisty Radka Baboráka, uměleckého garanta orchestru.Na programu G. F. Telemann, J. Suk a L. v. Beethoven. 26. 11. Velký sál, začátek v 19:30 hod, vstupné plné 280 Kč, snížené 180 Kč http://www.nrpraha.cz/program/1002/prazsti-komorni-soliste/

Přečíst více

Novoměstský festival komorní hudby - Novofest 2019

15. 10. 2019 - 10. 12. 2019
Novoměstská radnice

Dva koncerty letošního Novofestu proběhnou ve Velkém sále Novoměstské radnice se skvělou akustikou. Večer virtuózů. Nejlepší sonáty a skladby pro saxofon a klavír včetně jazzové Hot Sonáty a jedné světové premiéry. 15. 10. Velký sál, začátek 19:30 hod, vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, rezervace na www.novofest.cz   Večer světových premiér - Michael Nyman. Koncert při příležitosti nového CD se skladbami Michaela Nymana, autora hudby mj. ke světoznámému filmu Piano. Michael Nyman se večera pravděpodobně osobně zúčastní!   10. 12. Velký sál, začátek 19:30 hod, vstupné plné 300 Kč, snížené 150 Kč, rezervace na www.novofest.cz   http://www.nrpraha.cz/program/998/novomestsky-festival-komorni-hudby-novofest-2019/   

Přečíst více

Praha 1606 / Multimediální pohled na Prahu Rudolfa II.

22. 05. 2019
Dům U Zlatého prstenu (Muzeum hlavního města Prahy)

Roku 1606 zprostředkoval městu a světu podobu hlavního města českého království významný grafik a vydavatel Aegidius Sadeler. Kresebný návrh mědirytu vytvořil Philippus van den Bosche a do mědirytu jej převedl Johann Wechter. V roce 2019 přinášíme prostřednictvím devítimetrové animace současníkům vhled do života rudolfínské Prahy a jejích obyvatel. Spojeným úsilím odborníků na historii i na současné moderní technologie vznikl nový Sadelerův prospekt… obraz města zaplněný lidmi a jejich radostmi i starostmi, obraz rudolfínské Prahy v pohybu.  

Přečíst více

Praha 1989 - cesta ke svobodě

25. 09. 2019 - 29. 12. 2019
Hlavní budova muzea (Muzeum hlavního města Prahy)

U příležitosti 30. výročí listopadových a prosincových událostí roku 1989 pořádá Muzeum hlavního města Prahy dvě výstavy, které návštěvníkům přiblíží průběh, aktéry i souvislosti přelomových událostí naší novodobé historie. Venkovní panelová výstava pod názvem Praha 1989 – cesta ke svobodě představuje veřejnosti osudové okamžiky naší novodobé historie, které se odehrály v hlavním městě a předznamenaly blížící se konec komunistického režimu v Československu. Prostřednictvím dobových fotografií, letáků a plakátů připomíná společensko-politickou situaci v Československu na konci osmdesátých let 20. století a zejména pak nejvýznamnější okamžiky přelomového roku 1989 na cestě za vytouženou svobodou.

Přečíst více

Rekonstrukce expozic muzea v obrazech

01. 10. 2019 - 01. 12. 2019
Muzeum středního Pootaví Strakonice

Venkovní panelová výstava na III. nádvoří strakonického hradu. Fotografická venkovní výstava zachycující dosavadní práce v rámci celkové rekonstrukce muzejních expozic a s ní spojené rekonstrukce strakonického hradu. 1. 10 . – 1 . 12. 2019 III. nádvoří strakonického hradu/volně přístupné Vstup zdarma  

Přečíst více


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.