Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Estetika prostoru & Prostor estetiky / Miloš Ševčík: Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

Galerie Jaroslava Fragnera

21. 03. 2017 - 22. 03. 2017

Přednáška začíná v 19:00 hod. v Galerii Jaroslava Fragnera

 

Z cyklu přednášek Estetika prostoru & Prostor estetiky

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.