Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Muzeum vlakové pošty

5,0

Historie poštovní přepravy železnicí, letadly a automobily. Expozice je mobilní. Adresa pouze do kanceláře a redakce. Muzeum vlakové pošty (založeno 2009) si klade za cíl přiblížit veřejnosti zaniklý způsob přepravy poštovních zásilek prostřednictvím ambulantních pošt ve vlacích, letadlech a autech. V těchto poštovních ambulancích byly zásilky třízeny posádkou poštovních zaměstnanců za jízdy. Tento způsob zpracovávání zásilek v České republice zanikl 29. května 1999 a byl zcela nahrazen velkokapacitními automatickými třídícími stroji v poštovních přepravních uzlech. Muzeum shromažďuje předměty denní služební i osobní potřeby pracovníků poštovní přepravy. Shromažďuje dobové fotografie, záznamy a dokumenty. Zaznamenává autentické vzpomínky pamětníků. Výstupem badatelské a sbírkotvorné činnosti jsou výstavy v dobových poštovních dopravních prostředcích - zejména v železničních vozech bývalých vlakových pošt. Muzeum 3x ročně vydává časopis "Československá vlaková pošta" (ISSN 2336-5153). Muzeum aktivně podporuje soukromé majitele historických vozidel, modeláře a badatele.  Expozice v poštovních vozech je ve stylu "běžný den". Interiér je vybaven veškerým vybavením, které posádka vlakové pošty potřebovala ke své činnosti. Maximální autentičnosti prostředí napomáhá použití velkého množství dobových poštovních zásilek. Součástí expozice je aktuální výstava "Pošta na kolejích, 1850 - 2015", která na 13 panelech mapuje vývoj ambulantních pošt.  Vzhledem k charakteru expozice nemá muzeum stálé místo. Expozice se konají na různých místech ve vozech různých majitelů. Na adrese v Brně se nachází kancelář muzea a redakce časopisu. Plán výstav na stránkách muzea.

Přečíst více

Muzeum Brněnska (Vila Löw-Beer v Brně)

5,0

Vila obývaná v letech 1913–1939 rodinou Alfreda a Marianny Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. V letech 1913-1939 vila patřila Alfrédovi Löw-Beerovi, židovskému velkoprůmyslníkovi a obchodníku s textilem, který věnoval na konci 20. let 20. století část pozemku své dceři Gretě. Ta zde společně s manželem Fritzem Tugendhatem vybudovala v letech 1929-1930 rodinný dům – dnes světoznámou Vilu Tugendhat. V památkově obnovené Vile Löw-Beer je umístěna expozice nazvaná Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Veřejnosti je k dispozici knihovna. Expozici doplňují krátkodobé výstavy v galerii Celnice. Pobyt návštěvníkům zpříjemní Café Löw-Beer. Od dubna 2018 mají návštěvníci také možnost absolvovat komentovanou prohlídku technického zázemí vily, která je seznámí se zachovalými prvky unikátního systému teplovzdušného vytápění. 

Přečíst více

Moravská galerie v Brně

4,9

Moravská galerie v Brně je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice. Moravská galerie v Brně vlastní čtyři architektonicky pozoruhodné budovy: Pražákův palác, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác a Jurkovičovu vilu. Společně s vídeňským Muzeem užitého umění (MAK) spravuje Rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici u Jihlavy. Prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty. Pražákův palác, Husova 18, Brno Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, Brno Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a, Brno Rodný dům Josefa Hoffmanna, náměstí Svobody 263, Brtnice Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno - Žabovřesky

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Mendelianum)

4,8

Centrum Mendelianum je vybudováno v autentických prostorech, kde zasedala Mendelova vědecká společnost a nabízí jedinečný výlet do světa genetiky, vědy a výzkumu! Také nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky a molekulární biologie nejen studentům, ale i široké veřejnosti. Díky spojení historických prostor, kde působil zakladatel genetiky Johann Gregor Mendel, se špičkově zařízenou laboratoří si návštěvníci mohou aktivně vyzkoušet řadu metod a laboratorních postupů od opylování květů hrachu po genovou expresi.   Cílem projektu je posílit zájem veřejnosti o výzkum v oblasti genetiky a molekulární biologie a populárně-vědeckou formou prezentovat i praktické a společenské dopady objevů v této oblasti. Součástí aktivit centra je také Mendelova interaktivní škola, která zahrnuje i pět mobilních laboratoří. Ty zpřístupní nejnovější poznatky vědy středoškolským studentům. Centrum Mendelianum rovněž naváže na tradici výzkumu vědeckého a kulturního odkazu jednoho z největších vědců světové historie Johanna Gregora Mendela. Nová expozice demonstruje pokrok, který věda zaznamenala za 150 let od vydání jeho přelomové práce Pokusy s rostlinnými hybridy.  

Přečíst více

Muzeum romské kultury

4,8

Muzeum romské kultury je jedinou institucí v Evropě, která dokumentuje kulturu Romů. Ve svých unikátních sbírkách uchovává romské umění, řemesla, oděvy, literaturu či fotografie. Muzeum romské kultury je jedinou institucí v Evropě, která dokumentuje kulturu Romů. Muzeum bylo založeno v roce 1991, roku 2005 se stalo příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Ve svých unikátních sbírkách muzeum uchovává romské umění, řemesla, oděvy, literaturu či fotografie. Část sbírek je zpřístupněna ve stálé expozici "Příběh Romů", která poutavou i naučnou formou návštěvníka seznámí s dějinami Romů. Expozice obsahuje originální exponáty i věrné repliky, které jsou doplněny o audiovizuální projekce a dioramata (imitace skutečných událostí v životní velikosti). Muzejní knihovna obsahuje rozsáhlý fond romské i romistické literatury. Umožňuje prezenční výpůjčky a podporuje badatelské aktivity. Muzeum romské kultury realizuje řadu edukačních aktivit - přednášky, workshopy či dětský muzejní klub. V prostorách muzea se nachází příjemná kavárna BENG.

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Pavilon Anthropos)

4,8

Nejmodernější budovou Moravského zemského muzea je Pavilon Anthropos, umístěný v příjemném Pisáreckém parku. Založen je v roce 1928 objevitelem podzemí Moravského krasu a Věstonické venuše prof. Karlem Absolonem. Je ve střední Evropě největším a nejbohatším muzeum zaměřeným na nejstarší dějiny lidského rodu a vznik kultury. Po rozsáhlé rekonstrukci v letech 2003-2006 dnes představuje návštěvníkům nejmodernější poznatky z oboru antropologie a archeologie v několika stálých expozicích věnovaných etologii primátů, genetice člověka, antropologickému a kulturnímu vývoji člověka, nejvýznamnějším archeologickým nálezům z nejstaršího období lidských dějin a vzniku nejstaršího umění. Program Pavilonu Anthropos je dále rozvíjen bohatou výstavní činností, která systematicky sleduje mimoevropskou etnologickou a kulturně antropologickou tematiku. Expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu je tvořena 3 základními celky na jejichž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci: "Morava lovců a sběračů" a "Nejstarší umění Evropy" (autor scénáře M. Oliva) a "Paleolitické technologie" (autoři Z. a P. Nerudovi). V druhé části pak divák nalezne aktuální poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury: "Genetika ve vývoji člověka" (J. Sekerák), "Příběh lidského rodu" (Z. Šmahel, M. Dočkalová), doplněné navíc představením chování a života člověku nejbližších tvorů – primátů, prezentované v části "Primáti naše rodina" (V. a M. Vančatovi). Expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, antropologie, genetiky apod., ale přináší i interaktivní prezentace díky moderní audiovizuální technice a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů.   

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Centrum kulturně-politických dějin 20. století)

4,7

Nový a zcela unikátní archiv knih, korespondence, rukopisů, rozhovorů, dopisů, fotografií, filmových záběrů a podobných věcí nejen spisovatelů, ale i jinak kulturně činných osobností, jejichž tvorba vznikala většinou v nesouladu s bývalým komunistickým režimem. Někteří z autorů mají svou vlastní místnost, ve které se nacházejí i osobní předměty těchto osobností, tím vzniká unikátní příležitost pro badatele zkoumat objekt svého bádání přímo v jeho prostředí. V současné době muzeum vlastní větší část archivu Pavla Kohouta a jeho ženy Jeleny Mašínové. Archiv a část knihovny spisovatele Jiřího Gruši s cennými nahrávkami rozhovorů, stejně jako spisovatele Oty Filipa, literárního historika Lumíra Kuchaře, filozofky Boženy Komárkové a spisovatele a literárního kritika Jana Trefulky. Knihy evangelického faráře Bedřicha B. Bašuse jsou částečně umístěny v jeho vlastním nábytku a místnost je zařizována podle představ a za pomoci jeho ženy akademické malířky Marie Filippovové. Vedle archivu moravských básníků Jana Skácela a Oldřicha Mikuláška tu badatel může nahlédnout do spisů sociologa Miloslava Petruska. Zcela mimořádnou hodnotu představují materiály tzv. Podzemní univerzity, která fungovala za pomoci londýnské nadace Jan Hus Educational Foundation. Tento archiv předal muzeu britský filozof, estetik, politolog, spisovatel a hudebník Roger Scruton. Na uspořádání tohoto archivu spolupracuje překladatelka Barbara Day, jedna z důležitých osobností Podzemní univerzity. Obsah těchto materiálů je veliký a patří k němu i cenné spisy týkající se např. Jazzové sekce, přednášky nejrůznějších osobností a velké množství korespondence lidí, kteří se v době normalizace snažili o kvalitní a ideově nezbarvené vzdělávání naší inteligence.

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Památník Leoše Janáčka)

4,7

Expozice Život a dílo Leoše Janáčka je umístěna u někdejší varhanické školy v zahradním domku, kde žil Leoš Janáček v letech 1910 až 1928. Zahrnuje původní Janáčkovu pracovnu s klavírem, v další části domku je moderní expozice, která podává základní textové a obrazové informace o životě skladatele a připomíná jeho nejznámější díla. Je zde i možnost poslechu hudebních ukázek a zhlédnutí videodokumentů. Stálá expozice: Života a dílo Leoše Janáčka Základní informace o životě skladatele a jeho nejznámějších dílech. Součástí expozice je především kompletně dochovaná Janáčkova pracovna. Nachází se zde i audiovizuální sál.  

Přečíst více

Moravské zemské muzeum (Palác šlechtičen)

4,7

Dům „U šlechtičen” byl postaven v letech 1682–1690 ve stylu městského barokního paláce brněnským stavitelem Janem Křtitelem Ernou. V letech 1790–1791 byla původní jednopatrová budova rozšířena a zvýšena V. J. Eitelbergerem o další poschodí a propojena se sousedním Althanským palácem. Do ulice je obrácen výrazným portálem s bosáží. V interiéru je zajímavá kaple s pozdně barokními freskami. Palác sloužil jako nadační zařízení pro výchovu opuštěných šlechtických a měšťanských dívek. Po americkém náletu na Brno v roce 1944 byl Althanský palác natolik poškozen, že došlo po roce 1948 k jeho demolici, stejný osud hrozil i Paláci šlechtičen. V průběhu 50. let 20. století se však podařilo Palác šlechtičen zachránit a významný architekt Bohuslav Fuchs objekt zrekonstruoval pro muzejní účely. Dlouhodobě zde byla umístěna etnografi cká expozice. V současnosti jsou prostory paláce určeny pro krátkodobé výstavy Moravského zemského muzea a sídlí zde Dětské muzeum.

Přečíst více

Technické muzeum v Brně

4,6

Technické muzeum v Brně představuje historii řemesel, průmyslu a techniky na našem území. Muzeum nabízí patnáct stálých expozic a nechybí ani aktuální výstavy a řada dalších akcí, které fascinující svět techniky přibližují návštěvníkům. Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu téměř tří desítek oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou.   Za zmínku stojí např. dokumentace významných osobností vědy a techniky, jejichž pozůstalosti jsou trvalým zdrojem poučení a inspirace (např. pozůstalost V. Kaplana, F. Píška a V. Lista).   V depozitářích jsou uloženy doklady o výrobě automobilů na Moravě, autentická vozidla brněnské Zbrojovky, prostějovského Wikovu, kopřivnické Tatry, doklady o výrobě vodních a parních turbín, včetně turbín vyráběných v První brněnské strojírně.   V muzeu nechybí ani vývojová řada fotopřístrojů moravské provenience, radiopřijímače, kancelářská technika, technika domácnosti či řemeslná technika – kovářství, kolářství, holičství, truhlářství a mnoha dalších. Ve stálé expozici Kabinetu elektronové mikroskopie je k vidění celkem devět elektronových mikroskopů. Nejstarším exponátem je Tesla BS 242, první sériově vyráběný mikroskop v tehdejším Československu.   Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Muzeum dále pořádá např. konference a přednášky, rozvíjí ediční činnost, věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží.   Stranou zájmů pracovníků muzea nezůstaly ani historické výrobní objekty v místě své původní existence – technické památky. V současné době jich muzeum spravuje šest. Jsou umístěny v jihomoravském regionu. Jsou to Stará huť v Josefově s expozicí železářství, Kovárna v Těšanech s expozicí kovářství a kolářství, Větrný mlýn v Kuželově s expozicí větrného mlynářství, Vodní mlýn ve Slupi s expozicí mlynářské techniky, Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově a Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou s expozicí hamernictví.   K dispozici je návštěvníkům také Technická herna. Je to zařízení, které návštěvníkovi umožňuje seznamovat se zábavnou formou s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi.

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.