Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Muzeum Jindřichohradecka (Muzeum Jindřichohradecka - Jezuitský seminář)

4,3

Muzeum Jindřichohradecka bylo založeno roku 1882 a od roku 1927 sídlí v budově jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Tam se nalézá stálá expozice muzea včetně Krýzových jesliček – největšího lidového mechanického betlému na světě. MUZEUM JINDŘICHOHRADECKA, založené již v roce 1882, sídlí od roku 1927 v budově jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Ze sbírek muzea vynikají zejména KRÝZOVY JESLIČKY- největší lidový pohyblivý betlém na světě na světě zapsaný v Guinnessově knize rekordů.  V roce 2011 byla završena náročná rekonstrukce semináře a současně vznikla řada nových výstavních prostor včetně nové výstavní síně pro krátkodobé výstavy. Od sezóny 2012 je zde možno vidět tyto expozice: GOTICKÉ SOCHAŘSTVÍ - Sakrální umění na Jindřichohradecku, LANDFRASOVA TISKÁRNA - Ojedinělá kolekce památek na nejvýznamnější mimopražskou tiskárnu 19. století, BITVA NAD JINDŘICHOHRADECKEM - Jedno z největších střetnutí americké 15. letecké armády a německé Luftwaffe 24. 8. 1944 nad Protektorátem Čechy a Morava v rámci války o pohonné hmoty, JIHOČESKÉ BETLÉMY - Historie a současnost jihočeských betlémů, LÉKÁRNA U PANNY MARIE POMOCNÉ - Původní zařízení jindřichohradecké lékárny, SÍŇ EMY DESTINNOVÉ - Život a umělecký odkaz nejslavnější české operní pěvkyně, CECHY A ŘEMESLA - Historie řemeslné výroby na Jindřichohradecku, MĚŠŤANSKÁ A LIDOVÁ KULTURA - Život ve městě a na vesnici v polovině 19. století, OBRAZOVÁ GALERIE - Výtvarná díla ze sbírek Muzea Jindřichohradecka, MĚSTO PÁNŮ Z HRADCE - Jindřichův Hradec a okolí ve středověku a raném novověku, HOLUB LUDENS - Život a dílo výtvarníka Vladimíra Holuba, MALOVANÉ OSTROSTŘELECKÉ TERČE - Jindřichohradečtí ostrostřelci a jejich zbraně, JIHOČESKÁ LADA - Vývoj šicích strojů a dobová móda. V roce 2011 vznikla také stálá expozice MARIE HOPPE-TEINITZEROVÉ v Domě gobelínů, který vznikl v nově zrekonstruovaném zámeckém pivovaru. Muzeum dále spravuje kostel sv. Jana Křtitele s přilehlým minoritským klášterem ve Štítného ulici, kde jsou další výstavní prostory (Barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie se stálou expozicí CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ + velký výstavní a konferenční sál) a v patře sídlí odborná knihovna s badatelnou a provozuje městskou vyhlídkovou věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Přečíst více

Muzeum Jindřichohradecka (Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů)

3,7

Muzeum Jindřichohradecka spravuje také kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý minoritský klášter, kde jsou výstavní prostory, konferenční sál a knihovna s badatelnou. Stálá expozice je umístěna v jezuitském semináři.. V severovýchodním cípu historického jádra Jindřichova Hradce se nalézá jedna z nejhodnotnějších pamětihodností, komplex kostela sv. Jana Křtitele s přilehlými budovami bývalého minoritského kláštera a renezančního špitálu. Atypický dvoulodní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejstarším, nejvýznamnějším a architektonicky nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech. Gotický kostel, na jehož místě stávala původně románská svatyně, vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století. V následujícím století byla postavena kaple sv. Mikuláše, jež bývá někdy označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách, a zahájena stavba kláštera na místě původně plánované severní boční lodi. Původní bohatá gotická výzdoba kostela, řadící se k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství 1. poloviny 14. století, byla částečně porušena hvězdicovou klenbou z 15. století. Malby zobrazují postavy apoštolů a jsou doplněné různými abstraktními motivy a ornamenty. Rovněž presbytář kostela je vyzdoben vzácnými nástěnnými malbami z poloviny 14. století. V interiéru kostela jsou kromě nástěnných maleb cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní lavice, kazatelna a funkční varhany. Při obvodových zdech kostela je umístěno několik náhrobků, z nichž nejcennější je gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu. (1492) z červeného mramoru a renesanční náhrobky pánů Špánovských z Lisova z 1. čtvrtiny 17. století. Zajímavá architektura, bohatství nástěnných maleb a raně barokní mobiliář kostela vytvářejí z celého komplexu ojedinělou památku středoevropského významu. Kostel je ve správě jindřichohradeckého muzea, jemuž slouží jako koncertní a výstavní síň.

Přečíst více

Muzeum Jindřichohradecka (Muzeum Jindřichohradecka – Městská vyhlídková věž)

0,0

Městskou vyhlídkovou věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie zpřístupňuje Muzeum Jindřichohradecka. Lze ji navštívit vždy od dubna do konce září. Konkrétní otevírací doba je uvedena na webových stránkách www.mjh.cz. Věž u kostela Nanebevzetí Panny Marie je gotického původu a pochází patrně ze 14. století. Svou dnešní podobu získala po rekonstrukci počátkem 19. stol., kdy byla snížena o jedno patro, takže měří celkem 68,3 metru, z toho báň téměř 24 m. Koule na vrcholu má průměr 1,2 m a kříž na špici je 5 m vysoký. Návštěvník, který vystoupí po 153 schodech až nahoru, si bude město prohlížet z výšky 35,3 metru a octne se přitom ve výšce 513 metrů nad mořem. Nárožím kostela Nanebevzetí Panny Marie prochází 15. poledník východní délky. K vyhlídce z městské věže vás zve Muzeum Jindřichohradecka. Zajímavost: Muzeum Jindřichohradecka pořádá každoročně sportovně-zábavnou soutěž BĚŽ NA VĚŽ o putovní pohár ředitele muzea. Závodníci jsou rozdělení do kategorií podle věku. Výherci jednotlivých kategorií obdrží keramický pohár, všichni účastníci dostanou diplom, kde je uvedený čas, za jaký zdolali všech 153 schodů věže. Dosud nepřekonaný rekord z 1. ročníku soutěže byl pod minutu (0:40,70).

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.