Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzea dle kritérií

Oblastní muzeum v Mostě

5,0

Budova Oblastního muzea v Mostě . Je jednou z mála budov zbouraného starého města Mostu, která unikla likvidaci a byla zapsána do státního seznamu památek. Muzeum s bohatým sbírkovým fondem nabízí návštěvníkům několik stálých expozic a řadu tematických krátkodobých výstav. Unikátní regionální přírodovědná expozice nazvaná Přírodou Mostecka je rozdělena do samostatných částí: Mineralogie Krušnohoří, Geologická minulost Mostecka a Přírodou severozápadních Čech. Expozice Historický nábytek 17. – 19. století představuje v chronologickém sledu ukázku nábytku ze sbírek muzea a tvoří vývojovou řadu nábytku městského charakteru od manýrismu až po novorenesanci. Expozice Baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899) je v ČR ojedinělou expozicí věnovanou poslední velké lásce Johanna W. Goetha. První část se zabývá stručnou biografií baronky a její rodiny. Ve druhé části je představena tzv. posmrtná komnata baronky ze zámku v Třebívlicích se snahou věrně napodobit původní zámeckou instalaci. Půdní prostor jednoho z křídel muzea je věnován etnografickým sbírkám zaměřeným na doplňková řemesla obyvatel a ukázky předmětů jejich denní potřeby z oblasti přilehlého Krušnohoří v průběhu 19. – 20. století V recepci muzea je možno zakoupit řadu publikací, pohledů, replik historického skla a jiných upomínkových předmětů.  

Přečíst více

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.