Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Inventura 2016

Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech (Galerie Klatovy / Klenová)

03. 09. 2016 - 06. 11. 2016

Výstava „Inventura 2016“ je dovršením ročního projektu, v němž se postupně zhmotnila myšlenka konfrontace osmi začínajících mladých umělců s díly významných tvůrců druhé poloviny 20. století, která jsou součástí sbírek GKK.

Dle definice je galerie muzeum specializované na sbírky umění. Je tedy sbírkotvornou institucí, jejíž hlavní náplní je promyšleně soustavně rozšiřovat své sbírky a o již získaná umělecká díla odborně pečovat, zpřístupňovat je okruhu badatelů i široké veřejnosti. Tuto myšlenku přejímá i výstavní projekt Inventura 2016, představený v Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech.

Základní myšlenkou výstavy s prozaickým názvem Inventura je oživení a znovuzpřítomnění díla za přispění invence mladých výtvarníků. Stejně jako se v inventuře zjišťuje pravý stav galerijního inventáře, i v této přenesené formě revidujeme sbírkové předměty, a to očima nastupující umělecké generace. Již samotný výběr děl z depozitáře vede autory k zamyšlení nad zasazením díla do širšího kontextu celosvětové, ale i vlastní umělecké tvorby.

Autoři se s vybraným dílem vyrovnávají pomocí různých individuálních či odosobněných východisek, ať již jde o vizuální apropriaci obrazu Kompozice Jindřicha Bošky v trojrozměrném objektu Markéty Schiffnederové, nebo společensko-environmentální reinterpretace tématu Moře Michala Ranného v experimentální instalaci Marty Fišerové. Filozofické aspekty (i když zcela odlišného rázu) nalezneme jak v konceptuálně-architektonické instalaci fotografa Václava Kopeckého, tak i v kombinaci fotogramů a olejů malířky Šárky Koudelové. Hledáním společného dialogu a porozumění formální i významové roviny se vyznačují práce jak Pavly Kačírkové, tak i Ivany Slávikové. Ty ve svých plastikách reflektovaly témata velkých sochařek druhé poloviny 20. století, zastoupená zde díly Evy Kmentové a Věry Janouškové. Hledáním analogické geometrické vizuální formy abstraktních obrazů Václava Boštíka v přírodě se zabývá ve svých manipulovaných fotografiích Pavel Matoušek. Svou vlastní interpretaci věčnosti a pomíjivosti umění, navazujíc na reliéf Umění Arnošta Košíka a malby Zátiší s hlavou, mandolínou, podnosem Emila Filly, předvádí divákům malíř Ondřej Basjuk.

Konfrontací nejmladší generace výtvarníků s díly již etablovaných autorů, zastoupených takřka ve všech státních i krajských galeriích, se v prostorách Galerie U Bílého jednorožce odehrává kaleidoskopická výprava za historií dějin umění ve 20. století, prezentovaná objektivem osobitých názorů nových tváří soudobé umělecké scény.

Kurátorka výstavy: Petra Mazáčová


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.