Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Superhrdinové z východního bloku

Galerie Klatovy / Klenová

Výstava výsledků mezinárodního komiksového sympozia na sýpce v Klenové. Vernisáž výstavy 29. 8. 2015 od 17:00

V posledních dvou týdnech měsíce srpna proběhne v prostorách Galerie Klatovy / Klenová česko-německé komiksové sympozium, kterého se zúčastní celkem 9 kreslířů a ilustrátorů z České republiky a z Německých spolkových zemí Sasko, Bavorsko, Durynsko a Bádensko- Württembersko. Během čtrnácti dní, které stráví umělci v poklidném prostředí západočeského venkova v podhůří Šumavy, vznikne 9 unikátních autorských komiksů na téma hranic, útěků a ilegálních přechodů přes hranice. Sympozium bude slavnostně zakončeno vernisáží výstavy v sobotu 29.8. v 17:00 v prostorách sýpky v obci Klenová. Výstava na Klenové potrvá do 31.10. 2015. Poté bude výstava přesunuta do bavorského centra Bavaria-Bohemia v obci Schönsee, kde ji návštěvníci budou moci shlédnout do konce roku 2015. Zatímco Sasko a Durynsko mají s Českou republikou co do tématu sympozia obdobnou socialistickou minulost, sousední Bavorsko a jihozápadní Bádensko-Württembersko se na východní blok „dívaly zvenčí“. Osloveni byli umělci zejména z mladší a střední generace, kteří se se socialistickou érou vůbec nesetkali nebo ji vnímali jako velmi mladí. Díky tomu mají k tématu dostatečný osobní odstup a doba socialismu je pro ně zabalena do téměř mýtického kontextu. Vlivem tohoto „odosobnění“ určitých společenských a vlastně i kulturních událostí vzniknou díla, která budou více či méně oscilovat mezi sledováním skutečných historických souvislostí, zprostředkovaným a možná i smyšleným vyprávěním a vlastním duchovním vkladem autora. Setkat se tak návštěvníci mohou nejen se skutečnými příběhy českých převaděčů, ale i s parafrází útěků skrze starověké mýty nebo s vizualizací hranice uvnitř lidské mysli.
Projekt se uskuteční v partnerské spolupráci s centrem Bavaria-Bohemia v Schönsee a za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.