Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Ester Sabik - Krehkosť bytia / atelier živej hmoty

Galerie Sýpka

11. 05. 2021 - 13. 06. 2021

Ester Sabik v Galerii Sýpka představí nově vytvořenou sérií fotografií zabývající se otázkou nevědomí a křehkosti bytí. A zároveň ve svém ateliéru živé hmoty otevírá otázku živosti a podvědomím.

Mladá slovenská výtvarnice Ester Sabik pracuje převážné s analogovou fotografií, ale setkáváme se v její tvorbě i se site specific instalacemi, performance, videem či křehkými objekty. I tyto všechny výtvarné odvětví jsou patrné na výstavě v Galerii Sýpka, která probíhá až do 13. června 2021.

 

Ve své tvorbě vychází zejména z bezprostředního pozorování přítomného a ​​prožívaného. Svou prací se snaží rozšířit znalosti o komplexnosti světa, o jemných mechanismech vícevrstvých vztahů, o tom, jak je všechno se vším propojené a postoupne transformující. Uvědomuje si, že to, co tvaruje, tvaruje také ji samotnou, a tak se tento vztah tvůrčího procesu nachází v rozpínajícím se kruhu. Ten ovšem není jen jejím osobním kruhem tvořícím sebe sama. Je to kruh tvořený kolektivní zkušeností, který zároveň kolektivní zkušenost tvoří.

U vystavených fotografií vnímáme něžnou poetiku a symboliku současného světa, kdy zkoumá otázku duševna, podvědomí a nevědomí. Zaznamenává introspekci, zpomalení a reflexi kterou jsme si všichni během pandemie prožili.

Svou roli jako umělce vnímá právě v šíření citlivosti vůči přírodě kolem nás i v nás. Vytváří například živé obrazy za pomocí plesnivějící organické hmoty, a ty ve své absolutní podstatě odkazují na nekončící přirozený koloběh „ život-smrt-život.“,

 

Ester Sabik je absolventkou Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě na katedře fotografie a nová média. V roce 2018 absolvovala semestrální stáž na Francouzské École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles. V roce 2020 byla její tvorba zahrňte do Holandské publikace Fresh Eyes o 100 vycházejících fotografických talentech Evropy. Svou tvorbu vystavovala na mnoha kolektivních i samostatných projektech na Slovensku, v Čechách, v Polsku, Francii, Itálii i v Nizozemsku. Její fotografie se nacházejí v soukromých sbírkách, ale najdeme je například i na obálkách knih od vydavatelství INAQUE. V roce 2017 získala ocenění v soutěži Slovak Press Photo za sérii Metamorphosis of Beauty.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.