Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Komiksy plné života Venduly Chalánkové vystaví meziříčská Galerie Sýpka

Galerie Sýpka

12. 09. 2018 - 16. 11. 2018

Galerie Sýpka představí samostatnou výstavu mladé autorky Venduly Chalánkové. Slavnostní vernisáž výstavy nazvané Life is life! se uskuteční ve středu 12. září v 18 hodin za hudebního doprovodu skupiny Elektrïck Mann.

Ačkoliv může tvorba Venduly Chalánkové působit poněkud nesourodým dojmem, spojuje ji užívání základních, nelomených barev a právě různorodost a pestrost formální i vizuální stránky. Námětem tvorby se stává okolní dění, konzumní společnost a především umělkyně samotná. Osobní život Chalánkové je přímo propojený s jejím dílem. Divákovi jsou předávány jednotlivé výjevy skrze různá média.  Její dílo je prosyceno cynickým humorem, ale ve skutečnosti se jedná o čisté konstatování, kdy vtipnost vychází z důvěrnosti dané situace.

Značný podíl výstavy Life is life! v Galerii Sýpka tvoří série komiksů, které fungují jako určité nepravidelné deníkové záznamy. Ty jsou tvořeny schematizovanou lidskou figurou, často bez obličeje, tvořenou převážně geometrickými tvary, jež umožňuje divákovi ještě lépe se identifikovat se zobrazenou životní situací. Pro volnou tvorbu Venduly je příznačná drsná sebeironie, sama přirovnává komiksy k „…pádu po svahu rozeklané skály, během kterého to sakramentsky bolí. A při tom, světe div se, čtenář zažívá pocit uvolnění. Ne nadarmo se říká, že se člověku uleví, když zjistí, že je na tom někdo ještě hůř."

Komiksy doplní ilustrované a animované Zpívánky, jež se vyznačují pečlivostí. Ta se ostatně projevila i v jedné z jejich dřívějších prací. V roce 2004 vytvořila Sérii mobilních SMS, kdy vlastnoručně křížkovým stehem vyšívala zprávy ze zastaralého displeje telefonu a upozornila tak na paradox zvěčnění nejpomíjivější písemnosti, které by jinak byly určeny k zapomnění. Vyšíváním řeší a dorovnává značný nepoměr trvalosti i pracnosti. Zvolená cesta umění je pro Vendulu otázkou nastolenou Erichem Frommem Mít nebo být: "Bytím rozumím takový způsob existence, v němž nic nemáme, po ničem nebažíme, ale jsme naplněni radostí, užíváme svých schopností tvořivě a jsme zajedno se světem."

Vendula Chalánková (1981) se narodila v Přerově. Absolvovala FaVU (ateliér Environmentu). V současné době se věnuje malbě, ilustracím, animaci, prostorovým instalacím a performance. Vydala několik komiksových sérií, za výtvarné pojetí pohádky O Červené Karkulce získala v roce 2009 Zlatou stuhu. Její tvorba je zastoupena v několika prestižních uměleckých sbírkách (Národní galerie Praha, Moravská galerie Brno aj.).


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.