Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Natalia Magalska — Pozdrowienia z Polski

Galerie Sýpka

27. 04. 2022 - 10. 06. 2022

Kontrast mezi drobnými, lesklými figurkami a porcelánovými dlaždicemi ze série City Gallantry Střet těchto porcelánových textur a forem bude k vidění v Galerii Sýpka. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 27. dubna v 18:00.

Myšlenka výstavy se zrodila, kdyžse Natalia přestěhovala z Gdaňska do Radomy. Ze zeleného přímořského města spadla do moře z betonu. Každodenní procházky se psem se staly polem pozorování městského prostoru, který ji obklopuje. Městský chaos, věčné renovace, sousedská nádvoří, nekonečná pole dlažebních kostek vypadala exoticky, přehnaně, až na hranici možných jevů. Vymanit se z bubliny života v turistickém Gdaňsku, obklopit se velmi selektivní pohlednicí a vzpomínkovým obrazem Polska, to byl zajímavý střet s realitou průmyslového, opomíjeného města.

"Sledovala jsem, jak se domorodí obyvatelé vypořádávají s estetikou prostoru, jak se zmocňují dvorů, když je obklopují zdí ze starých obrubníků, vytvářejí záhony z betonových doplňků, starají se o parkovací místa zakrytím betonových sloupků starými pneumatikami. Jak přicházejí neustálé opravy a modernizace na hromady trosek po opravě, z palet dlažebních desek a dlažebních kamenů se stávají pomníky změn (k lepšímu?). Takový estetický mišmaš vytváří velmi specifický obraz - nejen Radoma, kterého pozoruji, ale většiny naší země. Je to obraz snahy vyrovnat se s vlastními prostředky a pokud možno s estetizací zanedbaného prostoru.

Moje díla jsou úplně stejná - jedná se o pokus tyto jevy zkrotit, přehodnotit, aby se vytvořila forma národního symbolu, suvenýr z cest po Polsku. Některé z nich jsou funkční - jiné jsou pouze formálním komentářem, všechny sdílejí hravý charakter a ušlechtilé médium. Výroba soch z keramiky pro mě nebyla o nic méně náročná, než vystřihnout labuť ze staré pneumatiky nebo odstranit formu z převrácené betonové lucerny. Během celého procesu se mi tyto objekty staly mnohem bližší, než byly na začátku. Nechte dlážděnou vázu stojící na stole, aby vám vykouzlila úsměv na tváři a připomněla vám vaši minulou cestu do konkrétního Polska!", přiblížila Magalska.

Natalia Magalska se narodila v roce 1994, Elbląg. Vystudovala sochařství na Akademii výtvarných umění v Gdaňsku. Zúčastnila se mnoha individuálních nebo skupinových výstav, byla oceněna v národních i mezinárodních uměleckých soutěžích a získala mnohonásobná stipendia. Laureát Ceny prezidenta města Gdaňsku v soutěži XI Nejlepší diplomy Akademie výtvarných umění a Cena CCA Łaźnia za diplomovou práci „Łódzka 5“, Cena rektora Akademie výtvarných umění ve Vratislavi na 5. studentském bienále malých sochařských forem v Poznani za dílo „Dres“, ocenění na 17. mezinárodním slévárenském workshopu, Grand Prix a Cena publika v soutěži kresby Przegrys a mnohonásobná stipendia ministra kultury a národní dědictví, předseda vlády, Elbląg Staroste a stipendium rektora pro nejlepší studenty. Účastnila se četných plenérů a uměleckých projektů, vč. OPWA 2017 v Centru polského sochařství v Orońsku, Głęboka Woda 2018 v Galerii města Gdaňsku, 1. sympozium současného sochařství 2020 v CRP v Orońsku.
Tvoří především keramické objekty, které jsou zhmotněním každodenního městského života, její díla jsou vtipným, místy kritickým komentářem života v Polsku. Žije a pracuje v Radomi.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.