Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Pavel Sukdolák - V čase

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

28. 08. 2015 - 04. 10. 2015

Výstava je ohlédnutím za 65 lety tvorby jubilujícího výtvarníka a rodáka z Humpolce Pavla Sukdoláka.

V pondělí 21. 9. 2015 oslaví devadesáté narozeniny stále aktivní výtvarník, humpolecký rodák a jeden z nejvýznamnějších českých grafiků druhé poloviny 20. století PAVEL SUKDOLÁK. 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě připravila v termínu 28. 8. -  4. 10. 2015 tomuto jubilantovi výstavu výběru z jeho díla. Výstava je nejen malým ohlédnutím na 65 let jeho tvorby, ale představí i grafiky vzniklé v posledním desetiletí. Pastelové kresby a barevné lepty Pavla Sukdoláka vytvářejí vlastní svět, básnivý, tajemný, snový, ale bez záludností a děsu. Vyznačují se především barevným expresivním výrazem a lapidární formou. Ač každému jeho grafickému listu předchází pastelová kresba, v níž je barva pojednána ve své hmotě, měkké, roztíratelné, strukturovatelné, nelze tyto pastely považovat za pouhou přípravu, mají totiž malířské kvality. Z nich pak Pavel Sukdolák vybírá ty, které jsou vhodné k převedení do grafiky.

Pavel Sukdolák, absolvent ateliéru prof. Silovského na pražské AVU a dlouholetý člen SČUG Hollar se vedle zmiňované grafiky průběžně od konce padesátých let 20. stol. věnuje také ilustrační tvorbě. Ilustrace v jeho podání nejsou jen ozdobou či efektním doplňkem psaného slova, ale výtvarnou paralelou textu, ve které se snoubí jeho talent malířský s láskou k psanému slovu, což mu zajišťuje výsostné postavení v současné ilustrátorské práci. Je to dáno i tím, že výtvarně zhmotňuje pouze díla autorů, jež jsou mu blízcí a s nimiž souzní. Tak se zrodilo i několik bibliofilských skvostů, kde Sukdolákův kultivovaný krásný lept, vybraný text, dokonalá úprava a vazba, kvalitní tisk na kvalitním papíru vytváří krásné a vzácné umělecké dílo.

Pavel Sukdolák patří mezi umělce, kteří se sami příliš neprosazují a nechávají za sebe hovořit především svá díla. Své lepty dosud vytváří sám soutiskem z několika desek. Jeho niterné, symbolické lepty prozrazují čistotu, vážnost, pokoru a zodpovědnost umělce, který se nechává vést pouze vlastní cestou, aby si sám mohl svých výsledků vážit. Estetická originalita a cizelovanost jeho osobitých grafických listů mu přinesly i řadu ocenění hlavně v zahraničí.

Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 28. srpna 2015 v 17 hodin. Na zahájení zahrají žáci dechové a smyčcové třídy ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod. Výstava potrvá do 4. 10. 2015.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.