Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

MUZEJNÍ NOC - Svět loutek a jejich kamarádů

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Netradiční program v netradičním čase zaměřený na pohádkový svět loutek a jejich kamarádů. VSTUP ZDARMA.

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI:

16:30 – 17:00                      kramářské písně táborských Pouličníků
17:00 – 17:15                      zahájení
 17:15 – 17:25                      hudební přivítání
 17:25 – 17:35                      vyhlášení programu
 17:40, 18:30,19:30, 20:30   komentované prohlídky ve všech výstavních sálech
 17:40 – 18.30                      Zlodějská pohádka - divadlo pro děti
 18:45 - 19:15                       Campanello - soubor historického tance
 19:45                                   Čaj lásky - divadlo pro děti i dospělé
 21:00                                   vystoupení skupiny Ponožky Pana Semtamťuka
 22:00                                   ukončení Muzejní noci

Průběžný program 17:45 – 21:00

17:30 – 20:30                        soutěžní klání ve stolních hrách a výtvarná dílna pro děti a dospělé
 20:30 – 22:00                        promítání filmu Osud tří srdcí
 17:45, 18:30, 19:30, 20:30    Faust a Markétka – scénické čtení
 17:45 – 21:00                        Gulliverova cesta mezi návštěvníky Muzejní noci
 17:45, 18:30, 19:30, 20:30    komentované prohlídky ve výstavách JčM
 17:30 – 21:00                        řezbářská dílna SUPŠ sv. Anežky české

Občerstvení:
 Terasa vlevo – malá kavárna s večerním posezením


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.