Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Stromy jako domy

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

22. 04. 2016 - 16. 10. 2016

Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou nabídne hlavně dětským návštěvníkům ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, obojživelníci, hmyz i houby. Výstava je prodloužena do 16. 10. 2016

Výstava se snaží o motivaci dětského návštěvníka ke všímavosti při pobytu v přírodě, umění pozorovat a poznávat vztahy mezi jejich obyvateli. Využívat přírodu jako pozoruhodný zdroj informací, jejíž zákonitosti bychom měli respektovat a chránit.
 

Výstava je doplněna o dermoplastické preparáty ze sbírek Jihočeského muzea a interaktivní prvky, na které si mohou návštěvníci sáhnout, a které jim lépe přiblíží dané téma.

Výstava byla zapůjčena z Moravského zemského muzea v Brně. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.