Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zaniklá středověká města na území severovýchodní Mezopotámie

Historická budova Jihočeského muzea v Českých Budějovicích (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)

Seznámení s islámskou archeologií, hovoří Doc. PhDr. Karel Nováček, PhD. - Akce se koná 6. 6. 2016 v 16:30 hod.

Čeští archeologové využívají už deset let příležitosti podílet se na objevování zaniklých měst v severovýchodní Mezopotámii, v oblasti, která je pokládána za kolébku městského života vůbec, jejíž výzkum však mnoho desetiletí stagnoval. Český tým se zaměřuje na historicky nejmladší vrstvu center - na města islámská, která stojí ve stínu odborného zájmu. Přednáška přiblíží nejnovější výsledky české archeologie v iráckém Kurdistánu a pokusí se pomyslně oživit pestře osídlenou městskou krajinu v povodí Tigridu v 6. až 13. století po Kristu.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.