Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Nositelé tradic

Vlastivědné muzeum Kyjov (Masarykovo muzeum v Hodoníně)

02. 07. 2017 - 13. 09. 2017

Na výstavě je prezentována práce všech 24 dosavadních držitelé titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje“ a celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ z Jihomoravského kraje.

Od roku 2002 uděluje Ministerstvo kultury České republiky titul Nositel tradice lidových řemesel významným výrobcům a řemeslníkům tradiční lidové kultury z celé České republiky. Z Jihomoravského kraje bylo tímto titulem oceněno šestnáct lidových výrobců a řemeslníků. Na ocenění Nositel tradice lidových řemesel navázal Jihomoravský kraj v roce 2012 schválením zásad pro udílení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje, který je určen lidovým řemeslníkům a výrobcům, kteří dosud uchovávají a praktikují pracovní dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby na území Jihomoravského kraje, s důrazem na zánikem ohrožené obory. V letech 2012-2017 bylo ocenění uděleno sedmnácti výrobcům. Každoročně může Komise pro tradiční lidovou kulturu Jihomoravského kraje, složená z předních etnografů a zástupců Krajského úřadu ocenit maximálně tři nominované kandidáty. Jako ocenění jejich práce a připomenutí dnes již zanikajících znalostí a dovedností připravilo Masarykovo muzeum v Hodoníně putovní výstavu s jednoduchým názvem Nositelé tradic. Například z Kyjovska a Hodonínska budou na výstavě prezentováni řemeslníci a výrobci: Ivo Nimrichter – černá hrnčina, František Joch – Strážnický modrotisk, Karel Hanák – habánská fajáns, Bohumil Šikula – bednář, Alexandra Kaňovská – keramika – fajáns, Iva Novotná – zpracování ovčí vlny, Anna Búřilová - dekorativní perník z formy, Markéta Maláníková – tradiční podlužácká výšivka. Pozornost si samozřejmě zaslouží i práce dalších oceněných řemeslníků z celého Jihomoravského kraje, jejichž umění lze na výstavě zhlédnout. V rámci výstavy bude také připravena předváděcí akce vybraných řemesel, která bude součástí jarmarku při kyjovských letních slavnostech 12. a 13. srpna 2017 na náměstí v Kyjově, kde si návštěvníci budou moci řadu z prezentovaných technik také vyzkoušet. Výstava si klade za cíl především propagaci krajského a celostátního ocenění, propagaci oceněných tvůrců a připomenutí lidských dovedností v minulosti běžných, dnes však postupně upadajících v zapomenutí. Věříme, že se stane inspirací a důvodem k zamyšlení při hledání dalších vhodných kandidátů na tento titul. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Jihomoravský kraj.

Vyhledat muzeum


Aktuality

Velikonoční poklad v muzeu

04. 03. 2024 - 28. 03. 2024
Vlastivědné muzeum Kyjov (Masarykovo muzeum v Hodoníně)

Zábavná pátrací akce pro děti ve Vlastivědném muzeu Kyjov před velikonočními svátky. Dokážete najít v naší stálé expozici všechna ztracená vajíčka? Odměna jistá!

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.