Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Komentovaná prohlídka-Řád Maltézských rytířů

Masarykovo muzeum v Hodoníně

Pro základní a střední školy je připravena komentovaná prohlídka s autorem výstavy Ph.Dr. Markem Vařekou, Ph.D. Nutná rezervace předem! V průběhu dne budou probíhat čtyři prohlídky.

 

Výstava mapuje dějiny maltézského řádu (johanitů), který se významně podílel na obraně křesťanských míst ve Svaté zemi, bránil pronikání islámu do Evropy a zabezpečoval provoz vlastní sítě nemocnic od Předního východu až po západní Evropu. Návštěvníci budou mít možnost na výstavě vidět předměty mapující historii maltézského řádu od středověku až po současnost. Kromě zbraní vztahujících se k bojové historii řádu uvidí návštěvníci další předměty kladoucí důraz na řád, jako svrchovaný stát. Jedná se o jediný rytířský řád, který je v současné době uznáván 104 zeměmi jako nezávislý stát se všemi atributy nezávislé země.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.