Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Jan a Sára Saudkovi - fotografie

Synagoga (Městské muzeum a galerie Břeclav)

09. 12. 2016 - 22. 01. 2017

Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo na přelom roku výstavu fotografií Jana a Sáry Saudkových, které pro tuto příležitost poskytla Saudek Gallery Praha.

Jan Saudek (*1935) je světově nejproslulejší český fotograf současnosti s nezaměnitelným rukopisem. Věnuje se zejména ateliérové fotografii. Celoživotně jej zajímá motiv ženského těla, vztahu mezi mužem a ženou, nahota. Své fotografie mnohdy koloruje. Typická pro jeho fotografie je „Zeď“, kterou objevil jako kulisu pro své fotografie a která se v jeho díle stala ikonickou. Jan má za sebou více než 400 samostatných výstav po celém světě a jeho dílo je zastoupeno ve všech prestižních světových muzeích a galeriích. Vyšlo o něm několik monografií u nás i v zahraničí a oceněn byl i nejvyšším francouzským státním oceněním – Řádem čestné legie. Sára Saudková (*1967) je významná česká fotografka, která se fotografickému umění naučila u Jana Saudka. Fotografii se aktivně věnuje od roku 1999 a má za sebou již několik desítek výstav. Sára fotografuje zejména akty, po technické stránce se jedná hlavně o klasické, černobílé fotografie, které jsou ovlivněny tvorbou Jana Saudka. Věnuje se převážně volné tvorbě – inscenovanými fotografiemi dokumentuje život, mnohdy i svůj soukromý. Sára Saudková patří mezi nejvýznamnější současné české fotografky. Mimo fotografii se věnuje i psaní.

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.