Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Martin Rajniš: První architektura

Jurkovičova vila (Moravská galerie v Brně)

29. 04. 2016 - 06. 11. 2016

Výstava "První architektura" představuje práci Martina Rajniše, který je jedním z nejinspirativnějších architektů na současné české scéně.

Inspirativnost Martina Rajniše je dána propojením jeho osobního života s architektonickou kariérou a neutuchající snahou porozumět poslání architektury a roli architekta. Zpochybňování naučených architektonických a stavebních postupů jej přimělo revidovat i vlastní architektonická východiska a od stavebně-technologicky náročných projektů se dostal k dohledávání inspirace u přírodních národů, biologických organismů nebo utváření krajiny. Od staveb velkého měřítka k dřevěným rodinným domům, věžím či kůlnám. Výstava zachycuje tento reverzní pohyb, který je možné v architektonickém díle Martina Rajniše nalézt. Postihuje jeho osobní vzpouru vůči diktátu výrobců stavebních hmot, stavebních norem, konzumnímu životnímu stylu. Ukazuje osobní cestu za nalezením polohy architektury, která by byla blíže přírodě, ale i uživatelům architektury. Záměrem výstavy "první architektura" je představit inspiraci primitivní architekturou, která může být i v dnešní době velmi přínosná pro promýšlení současných architektonických strategií. Inspirace primitivními či lidovými konstrukčními postupy také nově tematizuje práci Dušana Jurkoviče.

Součástí výstavního projektu je workshop Martina Rajniše se studenty Fakulty architektury VUT a Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně, který se uskuteční na přelomu března a dubna v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Záměrem je využít náletové dřeviny jako materiálu pro konstrukci objektů po vzoru primitivní architektury. Workshop je testováním a aplikováním možností, které využití náletových dřevin pro konstrukci staveb přináší.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.