Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Které zrcadlo chceš olizovat? Výstava mezi realitou a fikcí, situovaná v reálném a fiktivním prostoru

Pražákův palác (Moravská galerie v Brně)

16. 06. 2016 - 30. 10. 2016

Výchozím bodem projektu Které zrcadlo chceš olizovat? je předpoklad, že když je něco vytištěno, stává se "to" skutečnějším.

Které zrcadlo chceš olizovat? představí díla, ve kterých realita (nebo fikce?) udělala odbočku. Bude se skládat jak z vypůjčených artefaktů, tak z nových, pro tuto výstavu speciálně vyrobených prací z oblasti grafického designu. Z této konstelace vznikne heterotopie, kde je vše reálné, ale zároveň se odklání k fikci, a naopak.

Výstava nebude omezena pouze na prostor galerie, ale odehraje se i ve městě, na autobusových zastávkách, ve filmových programech, rozhovorech, knihkupectvích a na dalších místech nacházejících se mimo bezpečí "bílé krychle". Kde jinde totiž lépe ukázat grafický design nežli v jeho přirozeném prostředí?

Výstava vzniká ve spolupráci s Frans Masereel Centrum v Belgii.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.