Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Souborné dílo. Čestné uznání mezinárodní poroty 26. Bienále Brno 2014

Uměleckoprůmyslové muzeum (Moravská galerie v Brně)

16. 06. 2016 - 30. 10. 2016

"Souborné dílo" je založené na rozsáhlé sbírce, která se v průběhu let shromáždila kolem Bienále Brno - vlastně přesněji řečeno na reprodukcích těchto děl v katalozích, doprovázejících každý ročník bienále. Když si člověk prohlíží tyto materiály, připadají mu jaksi zploštělé, sériové, mimo kontext a mlhavého původu - do jisté míry srovnatelné s účtem na Instagramu nebo se stránkou Tumblr - přesto nás však detaily jednotlivých grafických návrhů stále oslovují. Rozpor mezi nevýraznou plochou a živoucími jednotlivostmi nás fascinuje. Co však takové rozhodující maličkosti vypovídají o zárodku myšlenkových procesů? Rozhodly jsme se vyjít z těchto detailů a postavit na nich zkoumání vlastní praxe každé z nás, konfrontovat materiál z archivu bienále s naší prací a položit si otázku, jaký typ rozhodnutí musí grafický designér dělat: na formální úrovni, na koncepční úrovni a v návaznosti na kulturní, ekonomické a technické podmínky naší doby.

V rámci  Mezinárodní přehlídky: Studentské práce udělila mezinárodní porota 26. Bienále Brno 2014    čestné uznání nizozemské škole grafického designu Werkplaats Typografie, a to za práce čtyř jejích absolventek. Goda Budvytytė, Ines Cox, Anna Haas a Corina Neuenschwander pro 27. Bienále Brno byly vyzvány, aby připravily výstavu, která odrazí jejich subjektivní pohled na současný grafický design a jejímž výchozím bodem bude rozsáhlá sbírka akvizic, získaných od samých počátků Bienále Brno v 60. letech do sbírky grafického designu Moravské galerie v Brně.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.