Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

MYTHOS?

Museum Montanelli

17. 11. 2022 - 31. 05. 2023

Výstava představuje díla ze sbírky MuMo a to jak současné, tak klasické umění a umělce, jejichž díla jsou inspirována různými mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty mají připomenout, jak zásadní roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

MYTHOS?

 

Mýty a jejich symboly očima dvaceti současných i klasických umělců ze sbírky Musea Montanelli

 

Výstava otevřena od 17. 11. 2022 do 30. 5. 2023

Vždy středa až neděle od 14:00 do 18:00 hodin

 

V prostorách muzea budou tentokrát prezentována výhradně díla z vlastní sbírky, a to jak současné, tak klasické umění a umělci, jejichž díla jsou inspirována nejrůznějšími mýty. Jejich obrazy, objekty a artefakty tak v expozici připomenou, jak zásadní roli v našem životě mýty, víra a její symboly hrají.

Racionální chápání světa totiž nevytváří dostatečný prostor pro vysvětlení a toleranci tajemství lidských citů. Podobně jako v dávné minulosti animismu, polyteismu a dalším náboženstvím, se i křesťanům zastesklo po křesťanské mystice či židům po chasidismu. Nejrůznější myslitelé, spisovatelé, etnologové, dokonce i psychologové (jako Jung a jeho kolegové) podlehli kouzlu mýtů ve svých bájích, povídkách a pohledu na lidskou duši.

Symbolické vyjádření vnitřních zkušeností a psychologických stavů je pouze jedním ze společných rysů vystavených exponátů.

Prostřednictvím obrazů a objektů by měla koncepce výstavy vyvolat dojem hlubšího porozumění a pochopení symboliky mýtů samotných hlavně tak, aby dokázala i v divákovi vzbudit na okamžik zájem po hledání souvislostí mezi pradávnem a současností. Vyvolat v něm věčnou lidskou touhu být součástí universa, být součástí dějin, tou nezbytnou a podstatnou veličinou v čase a prostoru, být součástí mýtu samotného.

Možná nám mýtus pomáhá uvěřit věčnému přání lidských pokolení, že nežijeme nadarmo, že žijeme věčně, i tomu, že život má smysl, že život posmrtný není pouze smyšlený. Tomu, že zázraky existují.

Doba, ve které žijeme také potřebuje mýty, jejichž existence je patrně již součástí našeho genomu. Potřebujeme strážné anděly.

Tak, jak tomu bylo v minulosti. Tak, jak tomu bude i v budoucnu.

Jednotlivé předměty a umělecká díla nejsou podrobena odbornému bádání. Jsou spíše hledáním vizuálních či psychologických souvislostí.

Mezi vybranými díly najdeme velká jména českých a zahraničních umělců, kteří se již nesmazatelně zapsali do dějin světového umění.

 

Kurátorka: Dadja Altenburg Kohl

 

Umělci: ANTOINETTE, Buthe Michael, Diviš Alén, Dlouhý Bedřich, Gebauer Kurt, Jakob M., Nitsch Hermann, Percossi Eugenio, Pešta Daniel, Platzer Ignác František, Plný Luboš, Renz Cornelia, Rosenbach Ulrike, Shafir Belle, Sicioldr Bianchi Alessandro, Šimotová Adriena, Štipl Richard, Teichert Kai, Vásquez de la Horra Sandra, Wiesner Adolf a další renesanční a barokní anonymní umělci

 

 


 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.