Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Podívejte se na digitalizované sbírky muzea

Muzeum

Ohodnoťte muzeum

MUZA - Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci patří mezi největší muzea v Čes­ké republice. Založeno bylo v roce 1873 jako uměleckoprůmyslo­vé muzeum a v českých zemích patří k nejstarším muzeím tohoto typu.


4,3
Celkový dojem z muzea

HISTORIE

  

Již v prvních dvaceti letech své existence se podařilo shro­máždit mimořádně bohaté sbírky prakticky ze všech zájmových oborů z vyspělých evropských zemí a zčásti také z Blízkého a Dál­ného východu. Zásluhou četných darů a pravidelných nákupů v aukčních domech a u významných staro­žitníků v celé Evropě se sbírkové fondy rozrůstaly nato­lik rychle, že si ještě koncem 19. století vyžádaly po několikerém stěhování vlastní budovu. První návr­hy se objevily již v letech 1891–1893, ale ar­chitektonická soutěž se uskutečnila až v letech 1895–1896. Z ní vzešel vítězný návrh profesora pražské uměleckoprůmyslové školy, architekta Friedricha Ohmanna. Prováděcí plány vypracoval v roce 1896 berlínský ateliér Grise­bach a Dinklage. Muzejní budova byla postave­na v letech 1897–1898 v romanticko-historizujícím stylu, po stavební stránce propojuje typy sakrální a palácové architektury.

Součástí budovy Severočeského muzea je také replika renesanční věže bývalé liberecké radnice (ta byla postavena v letech 1599–1603 podle plánů italského stavitele Marca Antonia de Lancio, zvaného též Spazi). Základní kámen budovy muzea pochází ze základů uvedené renesanční věže zbořené spolu s radnicí roku 1893 po dostavbě nové, tedy nynější radnice.

KNIHOVNA

  

Vznikla pravděpodobně už v roce 1873 jako přirozená součást muzea. Již od počátku činnosti muzea zde byly shromažďovány předlohy ke všem oborům umělecko-řemeslné činnosti, knihy z dějin výtvarného umění, řemesel, odborné publikace o architektuře, stavitelství, sochařství, malířské monografie, příručky pro malbu, ruční práce, sběratelství, umělecká řemesla (kovářství, truhlářství) a další. Bylo odebíráno několik odborných časopisů v němčině, ve francouzštině, angličtině a italštině, muzejní sborníky a periodika nejrůznějších spolků, které působily v tehdejším Liberci nebo jeho okolí.

V současné době knihovna pokračuje v doplňování fondů o publikace z oborů činnosti, kterými se muzeum zabývá, tj. dějiny umění, současné umění a design, sklo, architektura, regionální literatura, obrazové a encyklopedické publikace, odborné časopisy z oblasti historie, fotografie, archeologie, etnografie, ochrany památek a životního prostředí, přírodních věd, katalogy výstav, muzejní sborníky z ČR i ze zahraničí. Knihovna provádí běžnou výpůjční činnost, evidenci, MVS, revize, digitalizaci fondu a další běžné knihovnické činnosti.

Více informací o knihovně najdete na http://muzeumlb.cz/?page=knihovna

EXPOZICE

 

Expozice užitého umění zahrnuje vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Jedná se o nevšedně bohatý soubor skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých kovů a dalších oborů. Sbírky Severočeského muzea obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické či etnografické.

Na jaře 2014 byla otevřena nová expozice přírody Liberecka, která přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznámí návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu, Frýdlantska a Českého ráje. Textové a fotografické výstavní panely jsou doplněny řadou malých dioramat s množstvím rostlin i živočichů. Expozici dominují dvě unikátní dioramata zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli.

 

V roce 2015 byla zpřístupněna expozice mechanických hudebních automatů, která představuje široké veřejnosti soubor samočinně hudbu (re)produkujících přístrojů a zařízení, které zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí již zapomenutých technických řešení. Většina vystavených exponátů je plně funkční a díky tomu je lze obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Z vystavených exponátů jmenujme například pianoly (vyrobené v Liberci a blízkém okolí), dále pak orchestriony, polyfony, malé hřebíčkové strojky, intony či flašinety.

    

Nejzajímavější exponáty z celkového počtu víc jak 700 tisíc uchovávaných předmětů postupně zpřístupňujeme prostřednictvím portálu www.esbirky.cz.

Zaměření: všeobecné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Muzeum
Masarykova 11
460 01 Liberec
GPS: 50.77470214627, 15.068480934988

Telefon:

+420485246111

Oficiální stránky muzea:

http://www.muzeumlb.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,5
Lidé v muzeu
4,3
Služby návštěvníkům
4,1
Doprovodné akce
1,9
Zobrazit všechna hodnocení muzea (10)
4,3
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.