Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

100 + jedno dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

25. 10. 2017 - 04. 02. 2018

Výstava představuje širší výběr významných uměleckých děl z fondu KGVU ve Zlíně. Časový profil výstavy těží z odborného zaměření instituce, jímž je česká výtvarná scéna uplynulých dvou století, se zvláštním přihlédnutím k teritoriálním specifikům.

Skladbu výstavního souboru předurčily dvě hlavní linie. Zásadní sleduje stěžejní autory a tendence v českém výtvarném umění převážně 20. století. Výstava tento pohled rozvrstvuje uvedením dalších tvůrčích poloh prezentovaných umělců. 
Z charakteru sbírky vzešlo také druhé kritérium výběru, které sledovaný úsek výtvarného umění rozšiřuje o kolekci umění 19. století, ale také o soubor děl čelných představitelů slovenské moderny. 

V souladu s ústředním záměrem představit nejhodnotnější díla sbírky Krajské galerie ve Zlíně je výstava koncipována s důrazem na obrazové a sochařské exponáty.Protože je přehlídka motivována výlučně povahou uměleckého fondu zlínské galerie, nenárokuje si obsáhnout úplný obraz výtvarné situace dané doby. Více než příběhem výtvarného dění je proto výstava příběhem sbírky, který je formulován prostřednictvím jednotlivců a jejich individuálních projevů.

Kurátorka výstavy: Pavlína Pyšná

 

Doprovodný program: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY s kurátorkou Pavlínou Pyšnou ve středu 15. listopadu v 18.00 hodin. Procházka světem umění přesahujícího naši dobu i náš region.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.