Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

BAROKNÍ SYNAGOGY V ČESKÝCH ZEMÍCH

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

17. 02. 2019 - 17. 03. 2019

Výstava představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a na Moravě vybudovány v 17. a 18. století.

Výstava poprvé podrobněji mapuje skupinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architektonického dědictví České republiky. Představeny jsou právě nejstarší, historicky a umělecky nejcennější památky synagogální architektury 17. a 18. století v českých zemích jako jedinečné doklady historie a kultury židovských obcí předemancipačního období a současně jako zajímavý doklad působení místních uměleckých slohů, stavitelů a řemeslníků na jejich utváření a výzdobu.

Ve spolupráci s Židovským muzeem Praha v rámci projektu Chaverut.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.