Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

BEDŘICH HROZNÝ

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

05. 01. 2017 - 05. 03. 2017

24. listopadu 1915, oznámil český orientalista Bedřich Hrozný na přednášce pro Německou orientální společnost v Berlíně, že se mu podařilo rozluštit jazyk starověkého národa Chetitů. Vynikající český vědec, rodák z Lysé nad Labem, tak položil základy nového vědního oboru chetitologie. Chetité vládli Malé Asii od 18. do 12. století před naším letopočtem a byli zdatnými soupeři, ale i spojenci egyptských faraonů. Patřili k indoevropským národům, a vytvořili říši zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Jazyk, který používali přibližně v období 2. – 1. tisíciletí před naším letopočtem, je dnes již vymřelý a patří do anatolské skupiny indoevropských jazyků. Je nejstarším zaznamenaným indoevropským jazykem. K jeho zápisu obyčejně sloužil klínopis.        

Projekt se skládá z panelové výstavy, která je doplněná zvukovou instalaci  a video esejí Pavla Sterce, českého výtvarného umělce, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v letech 2011, 2015. Výstava v úvodu zachycuje životopis profesora Hrozného a dál se věnuje jeho archeologickým expedicím (např. Šéch Saad, Tell Erfád, Kultepe a okolí Kayseri). Texty jsou doplněné o mapy a dobové fotografie oblastí a nálezů. Celou výstavu uzavírá informace o Ceně Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, s ohledem na to, že Hrozného odkaz je stále živý. 

Zvuková instalace a video esej Pavla Sterce s názvem „ kulturní konstanta, jazykové kontinuum: Jíst chleba, pít vodu“, 2015 je vícehlasá recitace inspirovaná Hrozného asociativní a intuitivní metodou práce s jazykem a kombinuje chetitštinu s jinými indoevropskými jazyky.

Tato metoda je v mnohém podobná avantgardním postupům práce s jazykem v oblasti umění. (voiceband českého divadelníka E. F. Burian nebo letristické experimenty francouzsko-rumunského vizuálního umělce jménem Isidore Isou.)

Video esej vychází z dokumentárních filmů o Bedřichu Hrozném z 50. let 20. století od režisérů Alana Františka Šulce a Josefa Kořáně, uložených v Národním filmovém archivu v Praze.

Výstava vznikla ke 100. výročí od rozluštění chetitského jazyka v Českých centrech.

K výstavě je připraven pracovní list pro studenty středních škol.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.