Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

KRÁSA A TAJEMSTVÍ STŘEDOVĚKÝCH RUKOPISŮ

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

16. 08. 2017 - 01. 10. 2017

Výstava představuje na konkrétních příkladech středověk „zakódovaný“ do nádherných, často velice bohatě iluminovaných rukopisů, z nichž lze čerpat informace o středověku a životě v něm.

I když se pohled na středověk v posledních letech změnil, stále je toto období většinou vnímáno jako velice temné a zároveň kruté. Jeho „obraz“ se ale zcela mění ve spojení se středověkým výtvarným uměním. Ve středověku vzniklo nepřeberné množství jedinečných uměleckých děl, z nichž se nám bohužel do současnosti dochoval pouhý zlomek. Přesto si i z toho mála můžeme udělat určitou představu o „středním věku“ jako významné etapě lidských dějin a také o životě a myšlení středověkého člověka, i když jsme bohužel v řadě případů „omezeni“ vrstvou elit, které byla umělecká díla převážně věnována a která tato díla sama často objednávala, respektive byla jejich štědrým donátorem.

Bohužel originály jednotlivých manuskriptů jsou za specifických podmínek uloženy ve speciálních „trezorech“, takže se k nim často nedostanou ani odborníci, kteří se jimi profesně zabývají, a proto se musí spokojit pouze s jejich fotografiemi, digitalizovanými verzemi nebo s jejich uměleckými kopiemi či faksimiliemi.

Již několik desítek rukopisů se dočkalo své faksimilie, z nichž většina těch nejkrásnějších a nejkvalitnějších je zejména z finančních důvodů pro normálního smrtelníka téměř nedostupná. Během posledních desítek let vznikly faksimilie i několika rukopisů, jež jsou úzce spjaty s českým prostředím, a nemusí se jednat pouze o jejich český původ. Často jde o umělecká díla určená pro českého panovníka nebo některého vysoce postaveného duchovního či šlechtice. Takovými rukopisy jsou např. Vyšehradský kodexPasionál abatyše KunhutyLiber depictusBible Václava IV., Zlatá bula nebo Cestopis Jana z Mandevillu. Právě na faksimilích těchto a řady dalších rukopisů (kupř. Book of KellsUtrechtský žaltářBible Svatého LudvíkaCodex ManessePřebohaté hodinky vévody z Berry) je přiblížena nejen „pestrost“ středověku, ale i myšlenkové a umělecké bohatství, jež svou šíří fascinuje. Součástí výstavy jsou ukázky faksimilií více než tří desítek rukopisů, jež časově pokrývají období od konce 7. do 16. století. 

Na výstavě, kterou si připomínáme 720. výročí od vzniku první písemné zmínky města Valašského Meziříčí (1297), bude od 13. září možnost zhlédnout rovněž listiny a rukopisy, které jsou spojené s městem Valašské Meziříčí a jeho historií.

 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.