Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

NEVIDÍME! Pestrý svět zrakově handicapovaných

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

02. 06. 2016 - 19. 06. 2016

Muzejní a galerijní centrum ve spolupráci se sdružením SONS Oblastní pobočkou Vsetín pořádá výstavu NEVIDÍME! Pestrý svět zrakově handicapovaných.

Na výstavě budou prezentovány obrazy nevidomé německé malířky Silji Korn, návštěvníci si budou moci vyzkoušet pocitový chodník a výstavu bude doprovázet bohatý doprovodný program. 

Zahájení výstavy proběhne v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě.
 
 
 

Doprovodný program k výstavě:


2. 6. od 10.00 hod prezentace aktivit a kompenzačních pomůcek pro širokou veřejnost (simulovaná střelba, předváděné dovednosti s bílou holí s klapkami na očích při překonávání různých překážek, ukázky prvků vodícího psa, společenské hry pro nevidomé aj.) Od 12 hodin budou předvedeny náročné optické a elektronické kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké.

8. 6. od 9.30 hod předvedenípestrých činností klientů se zrakovým postižením (ukázka výcviku poslušnosti vodících psů, hra na akordeon, masáž zrakově postiženými...)

V průběhu programu budou předvedeny ukázky zvukových knih.

15. 6. od 10.00 hodpříprava exotických čajů s besedou a ochutnávkou. Výstava kompenzačních pomůcek, společenských her pro nevidomé, časopisů a knih v Braillově bodovém písmu. 
Zájemci se mohou seznámit s dovednostmi zrakově postižené sochařky Marianny Machalové a sami si vyzkoušet práci s hlínou.
Aktivity budou ukončeny poslechem ukázek hry na akordeon Elišky Hasalíkové, žákyně učitele hudby Petra Bazaly.

 

Po celou dobu výstavy bude návštěvníkům k dispozici tzv. pocitový chodník, kde si budou moci zájemci vyzkoušet různé druhy a struktury přírodních materiálů bosou nohou.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.