Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zámecké expozice Muzejního a galerijního centra se otevírají veřejnosti

Muzejní a galerijní centrum - MaGC

23. 05. 2017 - 31. 12. 2019

Zámecká expozice Reditus Leonina bude slavnostně otevřena 23. května 2017 v 18.00 hodin!

EXPOZICE REDITUS LEONINA

Cílem budované expozice je navrátit život do prostor 2. nadzemního podlaží zámku Žerotínů, zpřístupnit jej nejširší veřejnosti, uskutečnit jej místem střetávání s historií a kulturou, a to i v podobě edukativního a animačního programu. Připravované expozice nemají být tradiční zámeckou instalací prezentující pouze dobové interiéry, dobový mobiliář a seznamující s „pouhou“ historií objektu, ale chce návštěvníky seznámit s celou historií rodu Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město, ale i s významem a úlohou v dějinách středoevropského regionu. Historie objektu k tomuto neobvyklému náhledu přímo vyzývá. Město Valašské Meziříčí má mimořádně dlouhou a kontinuální tradici svázanou s tímto rodem. Žerotínové získali Valašské Meziříčí již v roce 1547 a majetky si zde drželi až do 20tých let 20. století. Takovou tradicí se nemohou pochlubit ani proslulejší žerotínská sídla (např. Bludov, Velké Losiny). V držení panství se navíc vystřídaly hned tři rodové linie (valašskomeziříčská, slezská a losinská větěv).

První část, zámecké komnaty, klasickým způsobem prezentuje zámecké interiéry první poloviny 19. století s typickým nábytkem, dekoracemi, uměním, užitnými předměty a běžnými artefakty každodenního života panstva. Další čast, samotné těžiště expozice Reditus Leonina představí tento významný moravský rod jako celek. Bude mapovat jeho působení v místě a městě v průběhu celé historie, tedy od 13. století do století dvacátého. Bude postihovat celou oblast vlivu, vedle Čech a Moravy také příhraniční přesah, který představuje působení a majetky ve Slezsku (Polsko) a v Uhrách (Maďarsko, Slovensko). Komplexně tak (pokračováním v další části, umění na Valašsku) představí jak hospodářské aktivity rodu, tak jeho aktivity v oblasti kulturní, umělecký a vzdělávací mecenát nebo vliv a podpora sakrálního umění.

Expozice by měla být vnímána jako dynamická a aktivní. Je plánovaná její proměnnost a prezentace dalších uměleckých děl při dodržení logiky expozice. Ve spolupráci s ostatními žerotínskými sídly (i příhraničními) by se Valašské Meziříčí mělo zapojit do žerotínských slavností apod. Samotná expozice by měla být otevřeným místem pro aktivní získávání informací a živé střetávání s historií, kulturou a uměním doby minulé i současné. 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.