Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Atlas ptáků neobyčejných

Muzeum ve Šlapanicích (Muzeum Brněnska)

13. 10. 2017 - 04. 02. 2018

Tajemní ptáci z různých částí světa v mýtech, bájích, legendách i lidových tradicích. Výstava připravená ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově.

Orel mořský, kolibřík zářivý, ale také pták fénix, gryf nebo sfinga – to jsou hrdinové nově otevřené výstavy ve šlapanickém muzeu, která zve návštěvníky na výpravu do atlasu ptactva i středověkého bestiáře. Kromě ptáků, které známe z přírody, přibližuje i ty, kteří žijí jen v lidské fantazii či v lidových pověstech a bájích.

Zamýšlí se nad původem pověr a mýtů souvisejících se symbolickou rolí ptáků v životech našich předků, všímá si například vztahu prérijních indiánů k dravcům nebo symbolických vlastností přisuzovaných různými národy sovám, havranům či kolibříkům. Pozornost je věnována také střetávání světů lidí a zvířat v průběhu dějin a vyhynulým ptačím druhům. Jedním z nejatraktivnějších exponátů je model dnes již vyhynulého dronte mauricijského, známého také jako dodo nebo blboun nejapný. Dětské návštěvníky jistě zaujme obří pařát ptáka Noha.

K výstavě jsou připraveny edukační programy pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.