Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Ohodnoťte muzeum

Muzeum nese jméno humpoleckého rodáka, světoznámého antropologa dr. Aleše Hrdličky. Bylo založeno roku 1895 s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka.


4,5
Celkový dojem z muzea
Humpolecké muzeum bylo založeno 28. července 1895 jako Musejní společnost pro okres humpolecký s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující místní kraj. Základ sbírek tvořily předměty vystavené o rok dříve na Okresní hospodářské a průmyslové výstavě, jejíž součástí byla i výstava národopisná – jako sběratelská výstava pro plánovanou Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze pro rok 1895. Velkou část sebraných předmětů jejich majitelé musejní společnosti věnovali, a tím byl dán základ narodopisné muzejní sbírky.
 
   
 
Pro muzeum byla nejprve vyčleněna jedna místnost v budově tehdejší radnice, z nedostatku místa však nemohly být sbírky zpočátku přístupné veřejnosti. Až po získání druhé a třetí místnosti bylo muzeum zpřístupněno alespoň na několik dní v roce, což bylo přijato s povděkem. Po několikerém stěhování získalo muzeum konečně v roce 1933 adekvátní prostory, když bylo přestěhováno do budovy bývalé dívčí školy č.p. 273 na Horním náměstí, kde sídlí dodnes.
 
V roce 1952 přeměnou Muzejního spolku pro okres humpolecký vzniklo Městské muzeum v Humpolci. Nedlouho potom nastoupil do muzea první profesionální pracovník, do té doby pracovali pro muzeum pouze nadšení dobrovolníci. Postupně probíhala inventarizace sbírek, a započalo se také s celkovou rekonstrukcí budovy, při níž byly na půdě vybudovány depozitáře k uložení sbírek. V opraveném muzeu bylo národopisu vyčleněno druhé patro, kde vznikla expozice věnována životu, práci, kultuře a tradicím v oblasti Humpolecka. První patro zrekonstruované budovy bylo určeno pro nově vznikající expozici, spjatou se slavným rodákem. Ke 100. výročí narození dr. Aleše Hrdličky v roce 1969 probíhaly celostátní oslavy, které byly součástí světového kulturního výročí UNESCO. Renovované muzeum bylo otevřeno na jeho počest jako Muzeum dr. Aleše Hrdličky. V Humpolci byl k tomuto výročí uspořádán I. mezinárodní antropologický kongres, na který se sjeli vědci z celého světa. Při této příležitosti byla vybudována první antropologická expozice. A tak do té doby malé národopisné muzeum vešlo ve známost široké laické i odborné veřejnosti i jako muzeum antropologické
 
 
V dalších letech došlo k reinstalaci národopisné i antropologické expozice a v pobočce muzea byla otevřena nová expozice Gustava Mahlera, kterou zde bylo možno zhlédnout až do roku 2013. Poté ji muzeum dlouhodobě zapůjčilo do skladatelova rodného domu v nedalekých Kalištích. Od počátku nového tisíciletí v muzeu postupně vznikaly další expozice. V roce 2002 dostal novou podobu národopis, v roce 2003 byla do muzea dlouhodobě zapůjčena mineralogická sbírka, v roce 2007 byla vybudována expozice dr. Aleše Hrdličky s indiánskou vesničkou a v pobočce muzea výstava Peklo. V roce 2009 byla vybudována expozice loutek a v roce 2014 přibyla do expozice Jak se žilo, jak se šilo. V květnu 2019, u příležitosti 150. výročí narození dr. Aleše Hrdličky, byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná antropologická a Hrdličkova expozice.
 
 
 

 

Zaměření: národopisné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky

Ladislav Zápařka: Lásky starého pána aneb co mám v životě rád

25. 06. 2020 - 30. 07. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Vás zve na výstavu obrazů Ladislava Zápařky s názvem Lásky starého pána aneb co mám v životě rád. Autor se po padesáti letech svojí malířské tvorby vytříbil do několika proudů zájmových témat. Je to hlavně téma tuláka po milovaných mořích, které jej na svých starých nádherných plachetnicích přenese ať do Tunisu, či starých zaniklých římských měst nebo do Egypta na pohřebiště slavných faraonů. V noci se v duchu toulá pouští v Gíze a pozoruje jak se zde objevují bohové starého Egypta. Doma si pak pro radost jen tak namaluje krajinku v parku v podzimní náladě, kdy stromy hýří barvami. Již v mládí jej fascinoval tvar vejce a tak si s ním dokáže hrát i dnes, ostatně na obraze NEPOVEDENÁ SNÍDANĚ je to vidět. S láskou a radostí rád maluje dívčí postavu, protože jak sám říká, i toto je příroda a někdy je až fascinující. Útvar dívčího těla je skutečným objektem přírody, který nelze ničím nahradit. Nakonec nemůžeme zapomenout na portréty, kterými se v poslední době zaobírá. V celé jeho práci je vidět  poctivý kus realistické malby, ale s radostí vše kombinuje do surrealistické formy. Svěžími barvami vše podtrhuje a jeho styl malby si těžko s někým můžete splést.  

Přečíst více

Muzeum pod lupou - Jaké poklady skrývá naše země?

22. 07. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum pod lupou je cyklus komentovaných prohlídek expozic. Každý měsíc můžete poznat jednu z expozic nejen zrakem, ale také sluchem a možná i hmatem. Při každé prohlídce zjistíte něco, co při se běžné návštěvě muzea nedozvíte. Komentovaná prohlídka MINERALOGICKÉ SBÍRKY. Po vynucené přestávce pokračujeme s cyklem komentovaných prohlídek jednotlivých muzejních expozic. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání amatérského geologa a sběratele minerálů Martina Sýkory. Povídání o drahých kamenech se bude týkat současné sbírky v muzeu ale především jeho nálezů z posledních let. Představí vám čerstvé exponáty z oblasti  Humpolecka ale i dalších lokalit České republiky. Můžete se také těšit i na ukázky unikátního nálezu z letošního ledna. 22. července v 15:30 hodin, Muzeum dr. A. Hrdličky, Horní náměstí  

Přečíst více

Karel Bárta - pokračování

05. 07. 2020 - 23. 08. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Vás zve na výstavu obrazů Karla Bárty. Vernisáž se uskuteční v neděli 5. července od 16 hodin ve výstavním sále na Dolním náměstí. V říjnu 2017 proběhla v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky ve výstavním sále na Dolním náměstí v Humpolci výstava obrazů „Karel Bárta“. V červenci 2020 je možné navštívit pokračování této výstavy. Vernisáž se uskuteční v neděli 5. července od 16 hodin a výstava potrvá téměř dva měsíce do 23. srpna 2020. Před téměř třiceti lety (3. listopadu 1990) se – obdařen výtvarným talentem – narodil Karel Bárta. Sudičky mu nepřály; zahynul v necelých jedenadvaceti letech, zůstaly jen vzpomínky a torzo výtvarného díla. Jeho domovem bylo Úsobí, ale už jako žáček 1. třídy navštěvoval ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde, veden manžely Černochovými, posiloval své výtvarné cítění. Po základním vzdělání absolvoval jihlavskou Střední uměleckou školu grafickou a v září 2010 se stal studentem VUT v Brně. U akademického malíře profesora Martina Mainera v červnu 2011 úspěšně zvládl první ročník. Krátce nato, 9. července 2011, tragicky zemřel při jím nezaviněné dopravní nehodě. Výběr z raného období jeho tvorby je v publikaci z roku 2012 „Karel Bárta“. Karlův pedagog v ní mj. napsal: “jako vedoucí ateliéru malby jsem měl možnost se s Karlem setkávat, učit jej, ale klasický vztah učitel-žák, bohužel, trval jen krátce a nemohl příliš pomoci rozvinout jeho talent“. Svoji kreativitu uplatnil i v music klubu Káčko či baru Zálesí v Humpolci. Výtvarnému dílu Karla Bárty je věnována i opravená kaple sv. Barbory v Úsobí u kostela sv. Petra a Pavla, která je zároveň i malou výstavní síní. Zde se od roku 2015 v rámci Dnů otevřených ateliérů pravidelně seznamuje veřejnost s jeho díly. „Karel byl vlastenec,“ napsal profesor Mainer „a pro učitele není častým jevem u mladých pozorovat vlastenectví a vztah k historii národa. Vážím si ho za to ještě více.“  

Přečíst více

Muzejní vycházka - Krajem zapomenutých studánek

25. 07. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzejní vycházky pravidelně zavádějí návštěvníky na zajímavá místa a za poznáním. Studánky jsou nejen čím dál důležitějším zdrojem vody, ale jsou to také zajímavá místa v krajině, o kterých se vypravuje spousta příběhů a pověstí. Na vycházce do Rousinovského lesa u Mladých Bříšť jich navštívíme s průvodcem Pavlem Koubkem ze sdružení Zelené srdce několik a budeme si povídat také o tom, jam může každý z nás zapomenutou studánku znovu obnovit.   Sejdeme se 25. července ve 13 hodin před kostelem v Mladých Bříštích.           Časová náročnost: 2-3 hodiny            Délka trasy: 3-4 km V případě nepříznivého počasí se akce odkládá, pro aktuální informace sledujte webové stránky nebo facebook muzea.  

Přečíst více

Věda v muzeu: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - Vysychají česká města?

02. 12. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Věda v muzeu je přednáškový cyklus humpoleckého muzea zaměřený na popularizaci vědy, který má ukázat, že věda není nuda! V rámci cyklu Věda v muzeu pohovoří ve středu 2. prosince docent David Stránský o tom, že bychom neměli brát vodu jako samozřejmou součást našeho života. Připomene, že voda je vzácnou tekutinou, se kterou se musíme znovu naučit hospodařit. Přednáška nese název Vysychají česká města? Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. působí na Fakutě stavební ČVUT v Praze, kde vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství. Zabývá se tématem městského odvodnění a jeho dopadům na životní prostředí. Od roku 2013 vede Asociaci pro vodu ČR. Pro návštěvníky bude stejně jako obvykle přichystáno drobné občerstvení. Vstupné na přednášku je 20 Kč.

Přečíst více

Muzeum pod lupou - Loutky a loutkáři v Humpolci

27. 08. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum pod lupou je cyklus komentovaných prohlídek expozic. Každý měsíc můžete poznat jednu z expozic nejen zrakem, ale také sluchem a možná i hmatem. Při každé prohlídce zjistíte něco, co při se běžné návštěvě muzea nedozvíte. Komentovaná prohlídka EXPOZICE LOUTEK. Po vynucené přestávce pokračujeme s cyklem komentovaných prohlídek jednotlivých muzejních expozic. Tentokrát si přijďte prohlédnout expozici loutek, která byla nainstalována v roce 2009 a poslechnout si pana Vladimíra Hůlu – principála humpoleckých loutkářů, který vás seznámí s vývojem loutkářství v Humpolci.

Přečíst více


Kontakty

Adresa:

Muzeum dr. Aleše Hrdličky
Horní nám. 273
396 01 Humpolec
GPS: 49.5413521, 15.3595938

Telefon:

+420565532115

Oficiální stránky muzea:

http://infohumpolec.cz/muzeum/


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,0
Lidé v muzeu
5,0
Služby návštěvníkům
4,5
Doprovodné akce
2,5
Zobrazit všechna hodnocení muzea (2)
4,5
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Aktuality

Ladislav Zápařka: Lásky starého pána aneb co mám v životě rád

25. 06. 2020 - 30. 07. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Vás zve na výstavu obrazů Ladislava Zápařky s názvem Lásky starého pána aneb co mám v životě rád. Autor se po padesáti letech svojí malířské tvorby vytříbil do několika proudů zájmových témat. Je to hlavně téma tuláka po milovaných mořích, které jej na svých starých nádherných plachetnicích přenese ať do Tunisu, či starých zaniklých římských měst nebo do Egypta na pohřebiště slavných faraonů. V noci se v duchu toulá pouští v Gíze a pozoruje jak se zde objevují bohové starého Egypta. Doma si pak pro radost jen tak namaluje krajinku v parku v podzimní náladě, kdy stromy hýří barvami. Již v mládí jej fascinoval tvar vejce a tak si s ním dokáže hrát i dnes, ostatně na obraze NEPOVEDENÁ SNÍDANĚ je to vidět. S láskou a radostí rád maluje dívčí postavu, protože jak sám říká, i toto je příroda a někdy je až fascinující. Útvar dívčího těla je skutečným objektem přírody, který nelze ničím nahradit. Nakonec nemůžeme zapomenout na portréty, kterými se v poslední době zaobírá. V celé jeho práci je vidět  poctivý kus realistické malby, ale s radostí vše kombinuje do surrealistické formy. Svěžími barvami vše podtrhuje a jeho styl malby si těžko s někým můžete splést.  

Přečíst více

Muzeum pod lupou - Jaké poklady skrývá naše země?

22. 07. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum pod lupou je cyklus komentovaných prohlídek expozic. Každý měsíc můžete poznat jednu z expozic nejen zrakem, ale také sluchem a možná i hmatem. Při každé prohlídce zjistíte něco, co při se běžné návštěvě muzea nedozvíte. Komentovaná prohlídka MINERALOGICKÉ SBÍRKY. Po vynucené přestávce pokračujeme s cyklem komentovaných prohlídek jednotlivých muzejních expozic. Přijďte si poslechnout zajímavé povídání amatérského geologa a sběratele minerálů Martina Sýkory. Povídání o drahých kamenech se bude týkat současné sbírky v muzeu ale především jeho nálezů z posledních let. Představí vám čerstvé exponáty z oblasti  Humpolecka ale i dalších lokalit České republiky. Můžete se také těšit i na ukázky unikátního nálezu z letošního ledna. 22. července v 15:30 hodin, Muzeum dr. A. Hrdličky, Horní náměstí  

Přečíst více

Karel Bárta - pokračování

05. 07. 2020 - 23. 08. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Vás zve na výstavu obrazů Karla Bárty. Vernisáž se uskuteční v neděli 5. července od 16 hodin ve výstavním sále na Dolním náměstí. V říjnu 2017 proběhla v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky ve výstavním sále na Dolním náměstí v Humpolci výstava obrazů „Karel Bárta“. V červenci 2020 je možné navštívit pokračování této výstavy. Vernisáž se uskuteční v neděli 5. července od 16 hodin a výstava potrvá téměř dva měsíce do 23. srpna 2020. Před téměř třiceti lety (3. listopadu 1990) se – obdařen výtvarným talentem – narodil Karel Bárta. Sudičky mu nepřály; zahynul v necelých jedenadvaceti letech, zůstaly jen vzpomínky a torzo výtvarného díla. Jeho domovem bylo Úsobí, ale už jako žáček 1. třídy navštěvoval ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde, veden manžely Černochovými, posiloval své výtvarné cítění. Po základním vzdělání absolvoval jihlavskou Střední uměleckou školu grafickou a v září 2010 se stal studentem VUT v Brně. U akademického malíře profesora Martina Mainera v červnu 2011 úspěšně zvládl první ročník. Krátce nato, 9. července 2011, tragicky zemřel při jím nezaviněné dopravní nehodě. Výběr z raného období jeho tvorby je v publikaci z roku 2012 „Karel Bárta“. Karlův pedagog v ní mj. napsal: “jako vedoucí ateliéru malby jsem měl možnost se s Karlem setkávat, učit jej, ale klasický vztah učitel-žák, bohužel, trval jen krátce a nemohl příliš pomoci rozvinout jeho talent“. Svoji kreativitu uplatnil i v music klubu Káčko či baru Zálesí v Humpolci. Výtvarnému dílu Karla Bárty je věnována i opravená kaple sv. Barbory v Úsobí u kostela sv. Petra a Pavla, která je zároveň i malou výstavní síní. Zde se od roku 2015 v rámci Dnů otevřených ateliérů pravidelně seznamuje veřejnost s jeho díly. „Karel byl vlastenec,“ napsal profesor Mainer „a pro učitele není častým jevem u mladých pozorovat vlastenectví a vztah k historii národa. Vážím si ho za to ještě více.“  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.