Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Ohodnoťte muzeum

Muzeum nese jméno humpoleckého rodáka, světoznámého antropologa dr. Aleše Hrdličky. Bylo založeno roku 1895 s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující oblast Českého Horácka.


4,5
Celkový dojem z muzea
Humpolecké muzeum bylo založeno 28. července 1895 jako Musejní společnost pro okres humpolecký s cílem shromažďovat duchovní a hmotné památky charakterizující místní kraj. Základ sbírek tvořily předměty vystavené o rok dříve na Okresní hospodářské a průmyslové výstavě, jejíž součástí byla i výstava národopisná – jako sběratelská výstava pro plánovanou Národopisnou výstavu českoslovanskou v Praze pro rok 1895. Velkou část sebraných předmětů jejich majitelé musejní společnosti věnovali, a tím byl dán základ narodopisné muzejní sbírky.
 
   
 
Pro muzeum byla nejprve vyčleněna jedna místnost v budově tehdejší radnice, z nedostatku místa však nemohly být sbírky zpočátku přístupné veřejnosti. Až po získání druhé a třetí místnosti bylo muzeum zpřístupněno alespoň na několik dní v roce, což bylo přijato s povděkem. Po několikerém stěhování získalo muzeum konečně v roce 1933 adekvátní prostory, když bylo přestěhováno do budovy bývalé dívčí školy č.p. 273 na Horním náměstí, kde sídlí dodnes.
 
V roce 1952 přeměnou Muzejního spolku pro okres humpolecký vzniklo Městské muzeum v Humpolci. Nedlouho potom nastoupil do muzea první profesionální pracovník, do té doby pracovali pro muzeum pouze nadšení dobrovolníci. Postupně probíhala inventarizace sbírek, a započalo se také s celkovou rekonstrukcí budovy, při níž byly na půdě vybudovány depozitáře k uložení sbírek. V opraveném muzeu bylo národopisu vyčleněno druhé patro, kde vznikla expozice věnována životu, práci, kultuře a tradicím v oblasti Humpolecka. První patro zrekonstruované budovy bylo určeno pro nově vznikající expozici, spjatou se slavným rodákem. Ke 100. výročí narození dr. Aleše Hrdličky v roce 1969 probíhaly celostátní oslavy, které byly součástí světového kulturního výročí UNESCO. Renovované muzeum bylo otevřeno na jeho počest jako Muzeum dr. Aleše Hrdličky. V Humpolci byl k tomuto výročí uspořádán I. mezinárodní antropologický kongres, na který se sjeli vědci z celého světa. Při této příležitosti byla vybudována první antropologická expozice. A tak do té doby malé národopisné muzeum vešlo ve známost široké laické i odborné veřejnosti i jako muzeum antropologické
 
 
V dalších letech došlo k reinstalaci národopisné i antropologické expozice a v pobočce muzea byla otevřena nová expozice Gustava Mahlera, kterou zde bylo možno zhlédnout až do roku 2013. Poté ji muzeum dlouhodobě zapůjčilo do skladatelova rodného domu v nedalekých Kalištích. Od počátku nového tisíciletí v muzeu postupně vznikaly další expozice. V roce 2002 dostal novou podobu národopis, v roce 2003 byla do muzea dlouhodobě zapůjčena mineralogická sbírka, v roce 2007 byla vybudována expozice dr. Aleše Hrdličky s indiánskou vesničkou a v pobočce muzea výstava Peklo. V roce 2009 byla vybudována expozice loutek a v roce 2014 přibyla do expozice Jak se žilo, jak se šilo. V květnu 2019, u příležitosti 150. výročí narození dr. Aleše Hrdličky, byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná antropologická a Hrdličkova expozice.
 
 
 

 

Zaměření: národopisné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky

Muzeum pod lupou - Jak se žilo v pravěku?

26. 02. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum pod lupou je cyklus komentovaných prohlídek expozic. Každou poslední středu v měsíci můžete poznat jednu z expozic nejen zrakem, ale také sluchem a možná i hmatem. Při každé prohlídce zjistíte něco, co při se běžné návštěvě muzea nedozvíte. Chcete vědět, jak se vyvíjeli předkové současného člověka a co všechno uměli? Kteří příslušníci lidského rodu jako první osídlili území České republiky? Nebo jaké teorie o pralidech jsou spojeny se jménem Aleše Hrdličky? Tak se přijďte podívat do antropologické expozice, kde se to vše dozvíte. 26. února v 15:30 hodin, Muzeum dr. A. Hrdličky, Horní náměstí  

Přečíst více

Věda v muzeu: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - Vysychají česká města?

08. 04. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Věda v muzeu je přednáškový cyklus humpoleckého muzea zaměřený na popularizaci vědy, který má ukázat, že věda není nuda! V rámci cyklu Věda v muzeu pohovoří ve středu 8. dubna docent David Stránský o tom, že bychom neměli brát vodu jako samozřejmou součást našeho života. Připomene, že voda je vzácnou tekutinou, se kterou se musíme znovu naučit hospodařit. Přednáška nese název Vysychají česká města? Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. působí na Fakutě stavební ČVUT v Praze, kde vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství. Zabývá se tématem městského odvodnění a jeho dopadům na životní prostředí. Od roku 2013 vede Asociaci pro vodu ČR. Pro návštěvníky bude stejně jako obvykle přichystáno drobné občerstvení. Vstupné na přednášku je 20 Kč.

Přečíst více

FAscinace Humpolcem

07. 02. 2020 - 03. 03. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Dvacet studentů pražské Fakulty architektury ČVUT si v zimním semestru vybralo Humpolec pro svůj semestrální projekt. O pět měsíců později mohou nyní své hotové projekty představit široké veřejnosti - kde jinde než právě v Humpolci. Budoucí architekti se totiž v rámci svého studia pod laskavým vedením doc. Ing. arch. Hany Seho a Ing. arch. Jiřího Poláčka nechali inspirovat desetitisícovým městem v srdci Vysočiny. Pro čtyři lokality vymýšleli jejich budoucí využití, stavěli modely nových budov, plánovali i jejich nejbližší okolí a včlenění svých návrhů do kontextu a nezapomínali ani na zeleň a veřejný prostor. I když jejich tvůrčí fantazii neomezovaly reálné ekonomické nebo vlastnické souvislosti, řada podnětů může být inspirací pro nové vnímání našeho okolí. Přijďte se sami přesvědčit.  Velmi zajímavou výstavu na toto téma vám přináší Město Humpolec, Muzeum Dr. A. Hrdličky a FA ČVUT Praha.  

Přečíst více

Muzejní vycházka - Bude hrad Orlík i nadále zahalen lesy?

29. 02. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzejní vycházky pravidelně zavádějí návštěvníky na zajímavá místa a za poznáním. Pamatujete si, jak se věž Orlíku vypínala nad korunami stromů? Bylo to poměrně nedávno. Proč v současné době tak rychle usychají celé lesy a co patří mezi hlavní příčiny tohoto jevu? Jsou ohroženy pouze smrkové monokultury? A kam putuje vytěžené dřevo? Ne vždy byl však vrch pod Orlíkem zalesněn. Vrátíme se i do minulosti a povíme si, jak se měnil ráz okolí hradu díky vysazování lesů. Na zimní muzejní vycházce dále zjistíme, jaké stromy rostou v Humpolci a okolí a pokusíme se je určit. Uvidíme na tři desítky druhů dřevin a šestnáct státem chráněných památných stromů. Vycházku povede Mgr. Petr Filip.   Sejdeme se 29. února ve 13 hodin na Horním náměstí před muzeem. Časová náročnost: 2-3 hodiny   Délka trasy: 4-8 km V případě nepříznivého počasí se akce odkládá, pro aktuální informace sledujte webové stránky nebo facebook muzea.

Přečíst více

Pavel Koubek - Pověstná místa

04. 02. 2020 - 27. 02. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Výstava představuje obrazové i textové příběhy míst, které se staly svědky nejrůznějších událostí. Výstavu připravilo Občanské sdružení Zelené srdce. Na výstavě Pověstná místa se seznámite s lokalitami v blízkosti Humpolce, k nimž se váže některá z pověstí. Zjistíte, proč byla tato místa pro naše předky důležitá, proč si tyto pověsti předávali a jak na ně v současnosti zapomínáme.

Přečíst více

Věda v muzeu: RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D.; Pavel Bezděčka

05. 03. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Věda v muzeu je přednáškový cyklus humpoleckého muzea zaměřený na popularizaci vědy, který má ukázat, že věda není nuda! Na březnové přednášce Vědy v muzeu s názvem Příroda a krajiny Ománu představí manželé Bezděčkovi, zoologové jihlavského muzea, přírodu a krajiny Ománu, který navštívili na třech studijních cestách. Pro návštěvníky bude stejně jako obvykle přichystáno drobné občerstvení. Vstupné na přednášku je 20 Kč.  

Přečíst více


Kontakty

Adresa:

Muzeum dr. Aleše Hrdličky
Horní nám. 273
396 01 Humpolec
GPS: 49.5413521, 15.3595938

Telefon:

+420565532115

Oficiální stránky muzea:

http://infohumpolec.cz/muzeum/


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,0
Lidé v muzeu
5,0
Služby návštěvníkům
4,5
Doprovodné akce
2,5
Zobrazit všechna hodnocení muzea (2)
4,5
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Aktuality

Muzeum pod lupou - Jak se žilo v pravěku?

26. 02. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum pod lupou je cyklus komentovaných prohlídek expozic. Každou poslední středu v měsíci můžete poznat jednu z expozic nejen zrakem, ale také sluchem a možná i hmatem. Při každé prohlídce zjistíte něco, co při se běžné návštěvě muzea nedozvíte. Chcete vědět, jak se vyvíjeli předkové současného člověka a co všechno uměli? Kteří příslušníci lidského rodu jako první osídlili území České republiky? Nebo jaké teorie o pralidech jsou spojeny se jménem Aleše Hrdličky? Tak se přijďte podívat do antropologické expozice, kde se to vše dozvíte. 26. února v 15:30 hodin, Muzeum dr. A. Hrdličky, Horní náměstí  

Přečíst více

Věda v muzeu: doc. Ing. David Stránský, Ph.D. - Vysychají česká města?

08. 04. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Věda v muzeu je přednáškový cyklus humpoleckého muzea zaměřený na popularizaci vědy, který má ukázat, že věda není nuda! V rámci cyklu Věda v muzeu pohovoří ve středu 8. dubna docent David Stránský o tom, že bychom neměli brát vodu jako samozřejmou součást našeho života. Připomene, že voda je vzácnou tekutinou, se kterou se musíme znovu naučit hospodařit. Přednáška nese název Vysychají česká města? Doc. Ing. David Stránský, Ph.D. působí na Fakutě stavební ČVUT v Praze, kde vede Katedru zdravotního a ekologického inženýrství. Zabývá se tématem městského odvodnění a jeho dopadům na životní prostředí. Od roku 2013 vede Asociaci pro vodu ČR. Pro návštěvníky bude stejně jako obvykle přichystáno drobné občerstvení. Vstupné na přednášku je 20 Kč.

Přečíst více

FAscinace Humpolcem

07. 02. 2020 - 03. 03. 2020
Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Dvacet studentů pražské Fakulty architektury ČVUT si v zimním semestru vybralo Humpolec pro svůj semestrální projekt. O pět měsíců později mohou nyní své hotové projekty představit široké veřejnosti - kde jinde než právě v Humpolci. Budoucí architekti se totiž v rámci svého studia pod laskavým vedením doc. Ing. arch. Hany Seho a Ing. arch. Jiřího Poláčka nechali inspirovat desetitisícovým městem v srdci Vysočiny. Pro čtyři lokality vymýšleli jejich budoucí využití, stavěli modely nových budov, plánovali i jejich nejbližší okolí a včlenění svých návrhů do kontextu a nezapomínali ani na zeleň a veřejný prostor. I když jejich tvůrčí fantazii neomezovaly reálné ekonomické nebo vlastnické souvislosti, řada podnětů může být inspirací pro nové vnímání našeho okolí. Přijďte se sami přesvědčit.  Velmi zajímavou výstavu na toto téma vám přináší Město Humpolec, Muzeum Dr. A. Hrdličky a FA ČVUT Praha.  

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.