Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Genius loci českého jihozápadu

zámek Hradiště (Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích)

06. 11. 2017 - 07. 11. 2017

Mezioborová konference, jejímž tématem je 200. výročí objevení Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského.

Call for papers

Konference „Genius loci českého jihozápadu 2017“ proběhne 6. a 7. listopadu 2017 v kapli svatého Ondřeje na zámku Hradiště, v sídle Muzea jižního Plzeňska, p.o. Vzhledem k blížícímu se 200. výročí objevení rukopisů Královédvorského a Zelenohorského nebude konference tradičně zaměřena na celý region západních Čech, nýbrž pouze na oblast jižního Plzeňska, kde se nachází zámek Zelená Hora - lokalita spojená s objevem Rukopisu zelenohorského.
Program konference bude rozvržen do dvou dnů. V prvním bude probíhat konferenční jednání, v němž chceme problematiku Rukopisů reflektovat v širším interdisciplinárním kontextu, druhý den věnujeme prohlídce zámku Zelená Hora. V rámci doprovodného programu vystoupí na závěr prvního jednacího dne nositelka Ceny Thálie 2014, operní pěvkyně Ivana Veberová v tematickém sólovém recitálu.
Na konferenci uvítáme příspěvky věnované následujícím okruhům:
Geneze sporu o Rukopis - falzum a originál - problematika mystifikací - lingvistické a historické studie - odraz Rukopisů v umění - vliv Rukopisů na formování národního sebevědomí - Rukopisy jako politikum - nejnovější poznatky ve výzkumu Rukopisů
Příspěvky přednesené na konferenci vyjdou v samostatném konferenčním sborníku Genius loci českého jihozápadu 2017.
Organizace a technické zabezpečení konference:
Vystoupení na konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto času by mělo být věnováno diskusi. Příspěvek v tištěné podobě by neměl přesáhnout 10 normostran (36 000 znaků včetně mezer). Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a dataprojektor.
Důležité termíny:
30. 6. 2017 - odeslání závazné přihlášky (případně příspěvku včetně anotace) v prvním cirkuláři
31. 8. 2017 - odeslání závazné přihlášky (případně příspěvku včetně anotace) ve druhém cirkuláři
6. a 7. 11. 2017 - konání konference
7. 11. 2017 - odevzdání příspěvku
Konferenční poplatek:
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře 250 Kč
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře 350 Kč
pro studenty prezenčního studia na VŠ 150 Kč
Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení.
Přihláška:
Na konferenci se prosím přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře zde: http://bit.ly/2jTccSa


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.