Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Hrad Špilberk

Ohodnoťte muzeum

Muzeum města Brna

Hrad Špilberk představuj jednu z hlavních dominant města, byl založen ve 13. století jako zeměpanské sídlo. Postupem času se z něj stala vojenská pevnost a později nejtěžší vězení rakouské monarchie. Od roku 1961 je sídlem Muzea města Brna.


4,1
Celkový dojem z muzea

Hrad Špilberk založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. k ochraně českého státu i města Brna. Díky strategické poloze, která se obzvláště potvrdila v době švédského obléhání Brna v roce 1645, se hrad  v průběhu 17. a 18. století postupně proměnil v nejmohutnější vojenskou pevnost na Moravě. Součástí pevnostního systému byly i proslulé kasematy. Od 17. století byl na Špilberku také pevnostní žalář. Roku 1783 byl z rozhodnutí císaře Josefa II. hrad přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší zločince a brzy také pro politické vězně ze zemí celé habsburské monarchie. Tehdy si Špilberk vysloužil nelichotivou pověst nejtvrdšího vězení Evropy a přízvisko "žalář národů". Mezi nejznámějšími vězni byli italští karbonáři v čele s básníkem Silviem Pellicem.

Vojenský význam hrad ztratil za napoleonských válek, kdy v roce 1809 francouzská armáda zničila nejdůležitější části opevnění. Po zrušení věznice v roce 1855 Špilberk sloužil jako kasárna, avšak ještě dvakrát vstoupil do obecného povědomí jako místo utrpení a nesvobody – poprvé během první světové války, kdy zde byli vězněni odpůrci rakouského režimu, podruhé pro české vlastence v době nacistické okupace Československa za druhé světové války. V roce 1962 byl hrad prohlášen za národní kulturní památku.

Co můžete na Špilberku vidět:

 •  
 • Kasematy - Kasematy byly vestavěny do postranních hradních příkopů, jde o dvoupatrové, z cihel postavené klenuté chodby. Původně měly poskytovat úkryt vojenské posádce v případě dělostřeleckého útoku, později zde bylo vězení pro těžké zločince, vrahy, lupiče, žháře či penězokazce. Kasematy, jako proslulé vězení opředené řadou romantických a hrůzostrašných mýtů, byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v roce 1880. I dnes se zde konají každou celou hodinu komentované prohlídky s průvodcem. 
 • Jihozápadní bastion - Bastion tvořil spolu s podobným severním nárožním bastionem a ravelínem předsunutým mezi nimi raně barokní frontu vnějšího opevnění hradu. Tato fortifikace byla zbudována během dvou let – před návratem švédského vojska k Brnu (květen 1645) – k obraně vstupní, západní strany hradu, tehdy opevněné jen nevelkými kamennými baštami. Prohlídka možná pouze s průvodcem na objednání .
 • Zvonkohra - Zvonkohra je instalována na velkém nádvoří, kde vytváří nad hradní studnou výrazný prvek.
 • Rozhledna - Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný pohled na Brno.
 • Barokní kaple - Kapli zasvěcenou Nejsvětější Trojici nechal v roce 1693 zřídit tehdejší velitel špilberské pevnosti generál polní strážmistr Jan Vilém hrabě z Zinzendorfu a Pottendorfu. O 60 let později byl v jižní zdi prolomen oltářní výklenek, tzv. Trenckova kaple.
 • Barokní lékárna - Vzácný, pozdně barokní mobiliář lékárny náležel brněnskému řádu alžbětinek.

Muzeum města Brna

Historie

Slavnostní otevření městského muzea se konalo 18. září 1904 u příležitosti desátého jubilea úřadování brněnského starosty Augustina rytíře Wiesera. Muzeum bylo umístěno v historických prostorách bývalého domu moravských stavů (dnešní Nové radnice) a navázalo zde na dřívější instalaci městské galerie. V polovině třicátých let muselo muzeum opustit své původní prostory vzhledem k rekonstrukci areálu Nové radnice a nalezlo útočiště v méně vhodném prostředí tzv. městského dvoru na Šilingrově náměstí. 
Zásadní zlom pro rozvoj muzea pak přineslo v roce 1960 jeho přestěhování na významnou brněnskou památku hrad Špilberk. 
V únoru 1982 přešla do správy Muzea města Brna Měnínská brána a stala se součástí jeho expozičních a výstavních prostor. V roce 1994 byla muzeu svěřena do péče významná památka moderní architektury Vila Tugendhat, která byla v roce 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 
Muzeum města Brna se rozsahem i hodnotou svých sbírek a také svou vědeckou, odbornou, vzdělávací a kulturní činností, k níž neodmyslitelně patří i prezentace sbírek ve výstavách a expozicích, dnes řadí k předním muzejním institucím u nás. 
 
Expozice, které můžete na Špilberku navštívit:
 • Špilberk - od hradu k pevnosti  - jednotlivé etapy stavebního vývoje a osudy Špilberku od jeho počátků až do vzniku jeho současné podoby v 19. století
 • Špilberk - žalář národů - expozice tematicky navazuje na Kasematy a seznamuje návštěvníky se Špilberkem jako pověstným žalářem habsburské monarchie proslulým v 18. a 19. století po celé Evropě.
 • Brno na Špilberku - expozice přibližuje významné momenty brněnské historie od první zmínky o městě z roku 1091 až po vznik tzv. Velkého Brna v dubnu 1919.
 • Od moderny po současnost - expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí v období od konce druhé světové války po současnost.
 • O nové Brno - jediná stálá expozice tohoto typu v České republice přibližuje prostřednictvím plánů, studií, fotografií, modelů, nábytku, tiskovin i prezentačních a animačních programů či filmových dokumentů moderní urbanismus, architekturu i dobové interiéry města s jeho atmosférou v letech 1919–1939.
 • Rakouská Morava - staré umění do konce 19. století
 • Sezónní výstavy v prostorách hradu

 

Hrad Špilberk je otevřený celoročně, pondělí - neděle.

Areál hradu od 06:00 hod. do 23:00 hod.

Výstavy a expozice od 10:00 hod. do 18:00 hod.

 

 

Zaměření: všeobecné

Vložit příspěvek

Diskusní příspěvky

žádné příspěvky
Žádná aktualita

Kontakty

Adresa:

Hrad Špilberk
Špilberk 210/1
662 24 Brno
GPS: 49.194846, 16.5993429

Telefon:

+420542123611; +420542123677 pokladna hradu; +420542123614 Kasematy

Oficiální stránky muzea:

http://www.spilberk.cz


Výsledky hodnocení

Expozice a výstavy
4,0
Lidé v muzeu
4,3
Služby návštěvníkům
4,0
Doprovodné akce
4,3
Zobrazit všechna hodnocení muzea (3)
4,1
Celkový dojem z muzea

Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.