Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Studentský plakát

Muzeum Napajedla

23. 02. 2017 - 19. 03. 2017

Výstava plakátů představuje výběr z tvorby studentů Ateliéru Grafického designu zlínské UTB.

Ateliér Grafický design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně je nejstarší součástí fakulty. Byl založen již v roce 1996 na tehdejším Institutu reklamní tvorby a marketingových komunikací. Výstava plakátů představuje výběr z tvorby studentů u příležitosti dvacetiletého výročí, který v loňském roce ateliér oslavil. Plakátová tvorba je sice jen jednou ze součástí komplexní výuky grafických designérů, přesto se studentům daří kvalitně a mnohdy velmi úspěšně navrhovat plakáty, které jsou i v současnosti stále důležitým nosičem sdělení a součástí naší vizuální kultury.

Většina vystavených prací vznikla v souvislosti s výzvami do národních i mezinárodních soutěží. Plakáty představují širokou škálu témat, stylů a školních cvičení, kterými se studenti měli možnost věnovat. Pro snadnější a ucelenější vnímání rozličných námětů i technik bylo zvoleno základní členění expozice do 5 oddílů. Vedle plakátů ryze typografických, sociálně apelačních, divadelních a filmových je zde zastoupena také reklamní a volná tvorba.

Prezentace také ukazuje technologické možnosti současné tvorby, které jsou v podstatě neomezené. Tradičnější, čistě rukodělné plakáty, se prolínají s počítačově zpracovanými. Další část tvoří dynamické, animované verze plakátů, které jsou navrhovány do elektronického prostředí a mají jak animovanou, tak i statickou (tisknutelnou) podobu. Tento technický potenciál umožňuje přidat k plakátu i krátký příběh jeho zrodu, což ještě donedávna možné nebylo.

Součástí výstavy je i celá řada plakátů, které vznikaly během workshopů s polskými pedagogy ve Zlíně, s nimiž ateliér dlouhodobě spolupracuje. Stejně je tomu tak i v případě doprovodné a pro grafické designéry důležité výuky v předmětu Písmo a typografie, kde vznikají typografické, kreslené i kaligrafické plakáty.  Tyto výukové akce obohacují prezenční (denní) formu studia, protože získávání zkušeností s mezinárodní spoluprací, stejně jako spojení s praxí, je významným faktorem studia na vysoké škole.

Ateliér Grafický design má v současnosti okolo padesáti posluchačů z České republiky a Slovenska. Na ateliéru střídavě studuje dalších osm studentů, kteří přijíždějí v rámci programu ERASMUS (Jižní Korea, Columbie, Taiwan, Indonésie, Rusko a studenti z EU).

 

Přejeme Vám příjemné zážitky při prohlídce výstavy.

 

Vedoucí ateliéru:

dr ak. soch. Rostislav Illík

  

Kurátoři výstavy: Rostislav Illík, Radek Petříček

Grafická úprava: Libor Stuchlík

Technická a organizační spolupráce při realizaci výstavy:  Muzeum Napajedla

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.