Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Říše prastará, mocná i zkrocená.

Žerotínský zámek (Muzeum Novojičínska)

21. 04. 2017 - 08. 09. 2017

Širší laické i odborné veřejnosti představí muzejní projekt jednotlivé etapy proměny lesa od středověku k industrializaci (koexistence lesa a okolích sídlišť, proměny vztahu mezi člověkem a zvířaty na příkladu velkých šelem). Projekt z oblasti environmentální historie přispěje ke komplexnímu vnímání lesního ekosystému a jeho významu v kontextu historické i současné krajiny. Výstava je chronologicky strukturována a sleduje vývoj lesa  prostoru Kravařska (dnešní okres Nový Jičín) ve čtyřech časových pásmech: I. Pustina nebo prostor protkaný stezkami (les v období před německou kolonizací v 12. a první polovině 13. století), II. Velké tažení proti divočině (vývoj lesa v období velké německé kolonizace), III. Zkrocený les. Les raného novověku (šlechtický režijní velkostatek a jeho dopad na vývoj lesa v 16.-18. století), IV. Les v éře rozumu (počátky lesní vědy a proměny zalesnění v 19. století).Výstavu doprovází fotografie Zdeňka a Radka Květoňových (Andere Seite Studio, Litoměřice) pořízené v době přípravy výstavy v roce 2016 v NPR Salajka, NPR Razula, NPR Mionší a v lesích na Novojičínsku. Vedle fotografií lesa budou v rámci výstavy prezentovány rovněž jejich "portréty rostlin" (tzv. heliofytogravury).


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.