Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Až naprší a uschne

Zámek Vsetín (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

01. 11. 2015 - 30. 12. 2016

Proč je voda cennější než zlato, jaký je příběh vodní kapky a kdy voda naopak škodí? Očima biologů objevíme život kolem vod a pak se jako obecní zastupitelé budeme snažit zabránit následkům povodní a sucha.

Řeka Bečva je tepnou valašské krajiny. Víte, odkud a kam teče největší valašská řeka? Lektorský program se zaměřuje na problematiku vody v krajině, koloběh vody a význam vody pro lidstvo. Pracuje s tématy such a povodní v propojení s valašskou krajinou. Poutavou formou vysvětluje, jak se chovat při povodňovém ohrožení. Při multimediální hře se žáci dostanou do kůže zastupitelů a budou rozhodovat, jaké opatření v krajině zamezí vzniku povodní.

Lektorský program je využitelný v rámci školních vzdělávacích programů, upevňuje a rozvíjí znalosti učiva prvouky a přírodovědy. Podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat. Žáci si s sebou mohou odnést pracovní listy a omalovánky.

Témata: voda v krajině, koloběh vody, život ve vodě, řeka Bečva, význam vody, povodně a sucha, protipovodňová opatření, retence vody v krajině Délka trvání: 45 min

Cena: MŠ - 10 Kč, ZŠ, SŠ - 15 Kč

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ (Lektorský program zohledňuje konkrétní věkovou skupinu žáků a jeho obsah je tomu přizpůsoben.)

Kontakt: 571 411 690, muzeumvs@muzeumvalassko.cz

Napsali o nás:

Tajemství v zámecké věži

To, že se ve věži vsetínského zámku skrývá tajemství, zjistili na vlastní kůži žáci 9.A ze ZŠ Vsetín, Sychrov ve čtvrtek 17.5.2012. Jako první si prožili skvělý lektorský program „O čem si šeptá Bečva“, který připravilo Muzeum regionu Valašsko pro žáky základních škol.

Program je situován v nejnižším patře věže a už vstup na místo je hodně atraktivní. Pod nohama se vám na několika místech prohánějí ryby i jiní vodní živočichové, na okolních stěnách pokrytých typickým vlhkomilným porostem vyčkávají ptáci i savci, kteří se přirozeně kolem vody vyskytují. Lektor Honza Husák vás rychle vtáhne do děje, najdete s ním prameny Bečvy i prožijete krizové povodňové situace. A ještě něco zajímavého vám prozradí. Přemýšleli jste někdy o tom, proč se Bečva jmenuje právě takto, kdo nebo co jí dalo jméno? I toto tajemství vám v zámecké věži rádi odhalí. A úplně nejlepší je to, že v dalších patrech čekají další tajemství, která je nutné poznat. Kolik pater má zámecká věž, kolik tajemna nás ještě čeká? Budeme to muset brzy zjistit. A všem ostatním školám doporučujeme totéž. Návštěva zámecké věže stojí za to!


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.