Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Muzejní blešák

Zámek Vsetín (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

1. ročník Muzejního blešáku v rámci Vsetínské noci 4. června 2016 od 18 do 22 hodin.

Máte doma nějaké zbytečnosti, které by jiným mohly udělat radost? Staré věci s příběhem, předměty ze staré půdy, věci použité či přebytečné?

Pak je přijďte nabídnout na Muzejní blešák, který se uskuteční v rámci Vsetínské noci 2016 na vsetínském zámku v sobotu 4. června 2016 od 18 do 22 hodin.

Ale pozor - kapacita je omezena! Proto si prodejní místo rezervujte na: fohlerova@muzeumvalassko.cz nebo na telefonním čísle: 571 411 690, a to do 1. 6. 2016.

Prodej na Muzejním blešáku se řídí Tržním řádem:

Tržní řád

Kdo je prodejce

Prodejce se svým podpisem (na Seznam prodejců při přebírání prodejního místa v den konání trhů) zavazuje k dodržování tohoto Tržního řádu. Prodejce prodává zboží na vlastní zodpovědnost a svým jménem. Organizátor Muzejního blešáku (dále jen organizátor) nenese za prodávané zboží odpovědnost. Prodej na bleším trhu mohou provádět: • občané bez živnostenského listu obchodující s vlastním použitým zbožím nebo výrobky (jedná se o příležitostný přivýdělek, který jsou povinni v případě překročení zákonem daných částek danit dle § 38g Zákona o dani z příjmu) • občané, kteří jsou oprávněni obchodovat s nabízeným sortimentem podle živnostenského oprávnění stanoveného platnými právními předpisy • umělci, malovýrobci a drobní pěstitelé vlastnící povolení k prodeji svých výrobků • organizace v rámci oprávnění k obchodování vymezenému živnostenským listem nebo jiným oprávněním dle platných právních předpisů Prodej je povolen osobám starším 18 let.

Trvání trhu

Provozní doba trhu je od 18:00 do 22:00. Zavážení je možné od 17:00.

Co není a co je možné prodávat

Následující zboží není na trhu přípustné a jeho prodej může být důvodem k okamžitému vykázání prodejce z prodejního místa. V případě neuposlechnutí má organizátor právo přizvat pomoc Policie ČR. Jedná se o: • jakékoliv zbraně (sečné, bodné nebo střelné atd. – i znehodnocené), jakákoliv munice, pyrotechnické pomůcky a produkty • všechny druhy zboží velebící násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy včetně materiálů organizací velebících násilí nebo rasistické a nacistické smýšlení nebo jiné nedemokratické principy • erotické produkty a pomůcky, veškeré pornografické zobrazení a produkty • jedy, léky nebo omamné a radioaktivní látky • produkty, které jsou v rozporu s celními nařízeními nebo porušující práva třetích osob (autorská práva, patenty, ochranné značky, majetková práva atd.) • Prodej potravin je povolen pouze osobám k němu oprávněným zákonem, prodej musí probíhat za podmínek určeným zákonem a příslušnou hygienickou vyhláškou. • Prodej produktů zvířat z vlastního chovu je dovoleno za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou. • Prodej živých zvířat z vlastního chovu je dovoleno za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou. Na prodejních místech nesmí být provozována žádná politická, produktová ani náboženská propaganda a reklama. Používání amplionu popř. podobných zařízení k prodeji není přípustné. Vlastní hudební produkce povolena pouze po schválení provozovatelem.

Povinnosti prodejce

Prodej je povolen pouze oprávněným osobám (viz výše) na místech jim vyhrazených organizátorem, případně osobám jimi pověřeným (u stánku může být více lidí). Prodejce nesmí o prodávaném zboží uvádět nepravdivé údaje s cílem oklamat zákazníka. Prodejce je povinen udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě a po skončení prodeje zanechat stanoviště čisté a uklizené. Prodejce je povinen po navezení zboží přeparkovat automobil z prostoru parku před vsetínským zámkem.

Organizace a řízení provozu trhu

Provoz trhu řídí organizátor nebo osoba jím pověřená v souladu s pravidly stanovenými tímto prodejním řádem. Organizátor trhu zejména: • určuje prodejcům prodejní místa na tržišti • zajišťuje případnou rezervaci • dohlíží na dodržování stanovených podmínek prodeje • odpovídá za plnění podmínek daných tímto TŘ.

Závěrečná ustanovení

Tento TŘ zavazuje jak prodejce, tak organizátora. Při porušení kteréhokoliv z bodů tohoto TŘ ze strany prodejce si organizátor nebo osoba jím pověřená vyhrazuje právo požadovat okamžitou nápravu zjištěné skutečnosti, popř. vykázat prodávajícího z prostoru trhů. Mimo stanovenou prodejní dobu je užívání prodejního místa k prodeji zakázáno. Tržní řád je platný po celou dobu provozování Muzejního blešáku.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.