Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Pohádkové zpívánky

Zámek Vsetín (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

Zpívánky v muzeu je hudební vzdělávací pořad muzikálového typu, který zábavnou formou přibližuje období vlády Karla IV. dětem i dospělým.

Program si klade za cíl probudit u dětí a mládeže zájem o historické období vlády Karla VI., seznámit je hlouběji s tímto panovníkem evropského formátu a s životem ve středověku. Karel IV. bude představen nejen jako český panovník, ale také jako římský císař a vládce Zemí koruny České, ke kterým v jeho době patřily i části dnešního Německa a Polska. Důraz bude kladen na slavnou českou minulost, stejně jako na společné evropské kulturní dědictví a hodnoty.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.