Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Tajemství v názvech ukrytá

Zámek Vsetín (Muzeum regionu Valašsko, p.o.)

18. 01. 2016 - 06. 03. 2016

Názvy míst vyprávějí příběhy o lásce a smrti, každodenní lopotě i svátečních chvílích, příběhy veselé i smutné, příběhy o setkávání lidí, zvířat, rostlin, hor, potoků a živlů či příběhy o nás a těch druhých za hranicemi našeho domova.

Názvy míst v běžném životě bereme za zcela samozřejmé a málokdy se nad nimi pozastavíme. Jak důležité jsou, si však snadno uvědomíme, když si představíme alternativní scénář – prostor našeho domova BEZ jejich přítomnosti. Vyznali bychom se v tomto prostoru? Byl by to ještě domov? Názvy míst nejsou jen sbírkou kuriózních příběhů. Jejich prostřednictvím si vytváříme vztah k domovu a zabydlujeme se ve světě.

Výstava přináší příběhy krajiny Velkých Karlovic, Karolinky a Nového Hrozenkova tak, jak nám je vyprávějí názvy usedlostí, hospodářských objektů, hospod, hor, lesů, pastvin, cest či kapliček. Je netradičním pozváním k výletům krajinou uvedených obcí, krajinou minulou, současnou i budoucí. Přinese užitečné a zajímavé informace o názvech míst ve Vašem okolí a přesvědčí Vás, že stojí za to alespoň něco málo z toho, co nám zde zanechali naši předkové, pro budoucí generace uchovat. Výstava je výsledkem tříletého úsilí malého výzkumného týmu a je založena na necelé stovce rozhovorů s místními obyvateli, dotazníkovém šetření zaměřeném na znalost názvů a studiu odborné literatury, archivních dokumentů a starých map. K výstavě byla vydána i stejnojmenná publikace, autory jsou PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. a Ing. Vojtěch Bajer a je součástí výzkumného projektu Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Slavnostní otevření výstavy proběhne na Vsetínském zámku za doprovodu cimbálové muziky Kyčerka z Velkých Karlovic v neděli 17. ledna 2016 v 15:00 hodin.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.