Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Ptáci na krmítku a v zimním parku 2016

Zámek Kinských Valašské Meziříčí (Muzeum regionu Valašsko)

05. 01. 2016 - 31. 03. 2016

Lektorský program pro je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

I když zima na delší dobu převzala vládu nad okolní krajinou, není vše uspáno pod sněhovou peřinou. V okolí domů se můžeme setkat s řadou živočichů. Nejpestřejší z nich však nalezneme právě mezi ptáky. Řada z nich neodlétá a vzdoruje od podzimu do jara sněhu i mrazu. Ti pak vnášejí do pošmourných zimních dní radost a oživení.

Zajímá Vás, se kterými druhy ptáků se můžete setkat na Vašem krmítku? Čím je nalákat a čeho se při přikrmování naopak vyvarovat? Navštivte lektorský program s názvem Ptáci na krmítku. Seznámíte se s řadou druhů ptáků, s tím, co rádi jedí, jak zpívají a ukážeme si vycpané preparáty řady druhů. Zájemci se ve dnech 19. a 20. 1. 2016, 16. a 17. 2. 2016 mohou zúčastnit ornitologické exkurze do zámeckého parku u zámku Kinských, kde budeme ptáky pozorovat přímo ve volné přírodě.

Návaznost na školní výuku:
• program je přizpůsoben věku a individuálním potřebám návštěvníků
• program pro MŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost
• program pro ZŠ a SŠ navazuje na RVP ve vzdělávacích oblastech Člověk a jeho svět, Člověk a příroda (Přírodopis, Zeměpis - Geografie), podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezového tématu Environmentální výchova

Délka lektorského programu: 45 minut (s ornitologickou exkurzí 90 minut)

Vstupné – školy: žák MŠ/10 Kč; ZŠ/15 Kč; SŠ/15 Kč, pedagogický doprovod zdarma (ornitologická exkurze za příplatek +10 Kč/žák)

Program je součástí nabídky environmentálního střediska muzea Modrásek.

Program po předchozím objednání, lektorský program objednávejte na: Tel.: 571 611 764 e-mail: zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.