Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Řemeslné dopoledne – Velikonoce

Zámek Kinských Valašské Meziříčí (Muzeum regionu Valašsko)

16. 03. 2016 - 23. 03. 2016

Zajímáte se o život našich předků? Chtěli byste se dozvědět, jak se žilo na Valašsku v minulosti? Navštivte Řemeslné dopoledne věnované největším svátkům křesťanského roku a zároveň svátkům jara a probouzející se přírody.

Přijďte do muzea zažít Velikonoce jako za starých časů. Upečete si velikonoční jidáše, ochutnáte pučálku, nabarvíte kraslice voskovou batikou a dozvíte se, jaké zvyky a tradice se dříve pojily s největšími křesťanskými svátky či svátky jara.

Součástí programu je i komentovaná prohlídka výstavy Velikonoce v muzeu.

Veškeré vlastnoručně zhotovené výrobky si odnesete s sebou domů.

• termín: 16. 3., 17. 3., 18. 3., 22. 3. a 23. 3. od 8:00 do 14:00 hodin

• místo konání: Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských Valašské Meziříčí

• délka programu: 60´

• program je vhodný pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ jako doplnění společenskovědních a přírodovědných a předmětů 

• program je přizpůsoben věku návštěvníků, navazuje na RVP, podporuje rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat 

•Vstupné pro školní kolektivy: žák MŠ/15 Kč, ZŠ/20 Kč, SŠ/20 Kč, pedagogický doprovod zdarma

• program objednávejte na: 571 611 764, zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.