Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Sběratelský svět Ferdinanda Hradila

Zámek Kinských Valašské Meziříčí (Muzeum regionu Valašsko)

19. 09. 2015 - 22. 11. 2015

Pan Hradil se narodil 14.1.1870 v Komárovicích u Kelče v domě č.p. 7. Od jeho narození letos tedy uplynulo již 145 let, od jeho úmrtí je to 55 let.

Ferdinand Hradil se zabýval sledováním, sběrem, lovem a preparováním ptáků po velkou část svého dlouhého života. Vždyť první preparáty z jeho sbírky mají v dataci již rok 1890!. Protože od svých dvaceti let až do roku 1910 žil sběratel ve Fryčovicích u Místku, kde byl jeho bratr Valentin katolickým knězem, jsou počáteční přírůstky jeho sbírky lokalizovány do severní části Beskyd a Podbeskydí. K doplnění spektra ptáků vyskytujících se v Evropě i v části Asie sběratel později získával preparáty zřejmě výměnou za své preparáty nebo koupí od preparátorské firmy W. Schlütter z Halle, do jejíhož katalogu si vpisoval kromě seznamu získaných druhů podle abecedy i poznámky o ulovených a preparovaných ptácích. Většina preparovaných ptáků má lokalizaci tří hlavních působišť autora – tedy Komárovic, Fryčovic a Kelče. Pouze menší část preparovaných ptáků z regionu je z jiných míst – ty byly získávány nejspíše cíleně pro doplnění druhového spektra ptáků vyskytujících se v regionu nebo při preparaci na zakázku.

Instalační podoba sbírky je dost netradiční. Ptáci, a to i ti větší, jsou umístěni v dřevěných prachotěsných krabicích se zaskleným víkem podobných entomologickým krabicím. Celá sbírka se tak dala poskládat do skříní, což ještě zvyšovalo její ochranu před napadením škůdci. Tento výjimečný způsob instalace přispěl k tomu, že se sbírka zachovala až do dnešní doby v poměrně dobrém stavu. Výjimkou jsou někteří velcí ptáci (orli, čápi a velké druhy kurovitých), kteří jsou ve formě samostatných preparátů.

V Muzeu regionu Valašsko zachovaná většinová část Hradilovy sbírky ptáků obsahuje 377 kusů preparátů od 209 ptačích druhů, které náleží k sedmnácti ptačím řádům. Ke sbírce existuje také její soupis - katalog preparovaných druhů ptáků s nálezovými okolnostmi. Původní rozsah sbírky byl asi o pětinu větší. Obsahoval hlavně cizokrajné asijské druhy nebo severské druhy Evropy získané od německé preparátorské firmy Willy Schlutter z Halle, které si převzalo Slezské muzeum v Opavě. Podle soupisu se jednalo celkem o 66 preparátů ptáků náležejícím ke 40 druhům. Celkový počet v obou muzeích dochovaných preparátů Hradilovy sbírky činí 443 ptáků od 245 druhů. Zbývající kusy sbírky (např. krabice s ledňáčky) zůstaly u příbuzných sběratele nebo byly rozprodány ještě před nabídkou sbírky muzeím.

Součástí sběratelské činnosti Ferdinanda Hradila bylo také vytváření průřezové entomologické sbírky o druzích vyskytujících se v okolí Kelče a Fryčovic. Hradil tehdy sbíral sám běžné brouky a motýly v okolí svého bydliště a doplňoval nákupy a výměnami chybějící druhy do krabic s předchystaným systémem (tehdy běžný systém budování sbírky – připomíná to trochu filatelii, kdy sběratel postupuje druhy podle katalogu). Nadto ještě budoval sbírku exotických motýlů, které nakupoval výhradně na již tehdy probíhajících burzách s exotickými přírodninami (většina této sbírky exotických motýlů byla v minulosti převezena do Slezského zemského muzea v Opavě). Celkem se zachovalo několik desítek krabic s hmyzem, který však bohužel vesměs není lokalizovaný, čili pro dnešní vědu nepoužitelný. Sbírka však obsahuje i lokalizované kusy – šlo o druhy, které byly již v době života sběratele vzácné. Takto máme v muzeu např. jasoně červenookého ze Štramberka z roku 1905 (vymřel zde pak ve 30. letech 20. století).

Zachovala se také část netradičního herbáře – tlustý sešit s ručně číslovanými stranami 1 až 100 a na každé straně je nalepena vylisovaná rostlina. Původně měl mít tento herbář několik set položek (Anonymus, 1958). Dnes slouží jeho pozůstatek jako ukázka flóry v okolí Kelče a to nejen planě rostoucích druhů, ale i pěstovaných okrasných rostlin a léčivek.

K výstavě je připravený lektorský program pro školy Sběratelský svět Ferdinanda Hradila.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.