Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Inka Delevová

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

19. 01. 2016 - 06. 03. 2016

Inka Delevová – malířka, ilustrátorka Narodila se v Praze, na Starém Městě pražském, v 10 letech však s rodiči a starší sestrou odešla na Orlík, kde prožila své dětství.

Inka Delevová – malířka, ilustrátorka Narodila se v Praze, na Starém Městě pražském, v 10 letech však s rodiči a starší sestrou odešla na Orlík, kde prožila své dětství. Maminka sochařka silně ovlivnila Inčin vztah k umění, tatínek novinář zase lásku k psanému slovu a literatuře. Umělecké a tvůrčí prostředí, ve kterém vyrůstala, jistě také formovalo další Inčino směřování, vždyť ještě jako dítě měla možnost sledovat při práci různé malíře a výtvarníky, mezi kterými byl i akademický malíř Zdeněk Burian. Její prastrýc, malíř Jan Václav Mrkvička (1856-1938) žil 40 let v Bulharsku, kde v Sofii nejdříve založil Kreslířskou školu, později se stal jedním ze zakladatelů sofijské Akademie umění a členem Bulharské akademie věd. J. V. Mrkvička je autorem mnoha pláten s tématy z bulharské historie i s dobovými motivy, ale také vytvořil erby Bulharska a hlavního města Sofie. Dodnes je považován za jednoho ze zakladatelů tradice moderního bulharského umění. Inčin strýc, mezinárodně uznávaný akademický malíř Antonín Marek Machourek (1913-1991), žák Maxe Švabinského, absolvent pražské Akademie výtvarných umění, se kromě olejomalby specializoval také na rozměrná plátna a mozaiky. Od roku 1945 žil ve Francii, kde studoval na Akademii umění a stal se členem Salonu Nezávislých v Paříži. Po roce 1958 žil kromě Paříže také ve Španělsku, kde vyučoval mozaikářskou tvorbu. Ve Španělsku a také v USA vytvořil rozměrné mozaikové obrazy v sakrálních objektech. Studium na Střední umělecko-průmyslové škole na Žižkově přivedlo Inku zpět do Prahy, které už zůstala věrná. Během svých studií docházela i na Akademii výtvarných umění na hodiny figurální tvorby k profesoru Vojtěchu Tittelbachovi. Studijní cesta do Paříže jí umožnila seznámit se s odlišnými technikami malby, díky pobytu v rodině A. M. Machourka a individuálnímu studiu obohatila své znalosti o tvorbu mozaiky a fresky. Ještě během studia začala Inka ilustrovat časopis International Hunde Revue, který tak stál na počátku dlouhé řady jejích odborných ilustrací zvířat a rostlin. Zástupci fauny a flóry se objevují i ve volné tvorbě Inky Delevové a dokazují její lásku k přírodě i záviděníhodné odborné vědomosti. Její odborné a knižní ilustrace již obsahují celou plejádu fauny a flóry od prehistorického období až po současnost. Inka Delevová se věnuje malbě obrazů, která zahrnuje figurální tvorbu, krajinomalbu i zátiší. Její dílo obsahuje i rozměrná plátna – na objednávku Bulharska vytvořila cyklus obrazů s náměty z bulharské historie, od roku 681 (založení bulharského státu) do 19. století.Pro české zákazníky 22 rozměrných pláten s tématikou divoce žijící zvěře, pro kapli sv. Václava v lázních v Jílovém u Prahy namalovala v roce 2005 oltářní obraz svatého Václava. Její ilustrační tvorba zahrnuje již přes 300 knih pro děti a dospělé. Zvláštní kapitolu její práce tvoří odborné ilustrace, didaktické pomůcky, atlasy a nástěnné výukové obrazy, např. náročné anatomické plakáty určené pro studenty medicíny a lékaře, přírodovědný Atlas zvířat v životním prostředí, atlas orchidejí a různé encyklopedie. Ilustrovala pohádky, povídky, legendy, přebaly na CD, kosmetiku atd. … V roce 2004 vydalo nakladatelství Pragoline autorskou knihu jejích veršů a kreseb – Praha na vlnách věků. Kniha vyšla již ve druhém vydání. Své dílo představila na více než 400 samostatných výstavách, mezi kterými bylo i EXPO 71 v Budapešti, EXPO 81 v Plovdivu, EXPO v Essenu, a dále například mezinárodní výstavy v Bologni, Frankfurtu nad Mohanem a v Mnichově. Tvorba Inky Delevové zahrnuje také kostýmní návrhy pro balet Peer Gynt uvedený v Libereckém divadle, animovaný klip Country moulové, výzdobu bankovního domu ve Vodičkově ulici v Praze, návrhy medaile pro Evropskou výstavu chovatelů a medaile pro ostrostřelce, obraz pro dětské oddělení nemocnice v Příbrami ( 2 x 1,5m), obrazy pro film režisérky Světlany Lazarové Radopská historie a mnoho dalšího.

Vyhledat muzeum


Aktuality

Návrat druida na Novostrašecko

19. 09. 2020 - 20. 09. 2020
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Po devíti letech se můžete opět v Novém Strašecí nakrátko setkat s jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů světového významu - s opukovou hlavou keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic. Po devíti letech se můžete opět v Novém Strašecí nakrátko setkat s jedním z nejvýznamnějších archeologických nálezů světového významu - s opukovou hlavou keltského heroa ze Mšeckých Žehrovic. Originál laskavě zapůjčí Národní muzeum, které ji má ve svých sbírkách a vystavuje ji jen při výjimečných příležitostech. Plastika byla nalezena na jižním okraji obory Na Libeni u Mšeckých Žehrovic 19. 5. 1943 Josefem Šlajchrtem. Vytvořili ji Keltové v 2. polovině 3. stol. př. Kr. z bělohorské opuky, která zasahuje i na Novostrašecko. Skulptura mohla představovat uctívaného, heroizovaného, člena místní komunity, snad druida. Více o tom se dozvíte při návštěvě muzea a z nově vydané publikace Příběh nejkrásnější keltské hlavy. Vystavení této skvělé památky bude doprovázeno programem na náměstí a před muzeem. Akce se pořádá ve spolupráci s městem Nové Strašecí a za podpory Středočeského kraje.

Přečíst více

Zmizelé Sudety

10. 09. 2020 - 18. 10. 2020
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Výstava fotografií Zmizelé Sudety zapůjčená od společnosti Antikomplex. Vážení přátelé, od 10. září 2020 pro vás otevřeme novou putovní výstavu zapůjčenou od společnosti Antikomplex. Výstava s názvem Zmizelé Sudety mapuje různé oblasti Čech a Moravy, ve kterých došlo po druhé světové válce k vysídlení německé menšiny. Nejmarkantnější proměnou prošly pohraniční horské oblasti a to právě v důsledku vysídlení původních obyvatel a nepřílis úspěšnými snahami o znovuosídlení. Výstava přibližuje poválečné osudy kulturní krajiny a obcí, z nichž mnohé zmizely. Co však dělá výstavu výjimečnou a z čeho pramení její úspěch, jsou fotodvojice, které nabízí možnost srovnání podoby míst v minulosti a dnes. Některé z historických fotografií jsou staré více jak sto let, v kontrastu k nim stojí snímky z přelomu milénia, které zachycují stejná místa. Zmíněné fotografie nejlépe dokládají proměnu rázu krajiny a zhmotňují tak pomyslný otisk dějin v krajině.   Cílem je ukázat zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Výstava bude doplněna zajímavými přednáškami Klubu cesty za poznáním v rámci cyklu Historie Sudet. Můžete tak získat ucelený pohled na celou problematiku sudetoněmecké otázky.   Těšíme se na vaši návštěvu.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.