Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Kolonizace českých zemí v 11. a 12. století

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Přednáška Klubu cesty za poznáním v rámci podzimního přednáškového cyklu Historie Sudet

Všichni doufáme, že v září již bude koronavirová epidemie pod kontrolou do té míry, že budeme moci bez problémů otevřít již pátý rok činnosti klubu. Dalším předpokladem je i trvalý zájem našich členů a přátel o setkávání na našich pořadech a programu muzea.

Zahájíme přednáškovým cyklem s názvem Historie Sudet. Je to příběh pohraničí českých zemí, které bylo přece jen odlišné než vnitrozemí. Dotkneme se všech důležitých historických událostí v těchto oblastech a to z různých úhlů pohledu, objasníme si vznik pojmu Sudety, budeme se věnovat soužití německého a českého obyvatelstva. Politika a mocenské zájmy silně zasáhly a poznamenaly osudy mnoha lidí.

Rádi bychom našim posluchačům předložili objektivní informace o tomto citlivém tématu tak, aby si každý mohl utvořit vlastní názor. Pokud chceme porozumět složitým událostem, vždy je třeba pochopit příčiny a následky.

Přednášky se konají zpravidla v úterý od 17 do 18.30 hodin v přednáškovém sále muzea. Členové klubu mají vstup zdarma v rámci klubového příspěvku, ostatní posluchači platí vstupné ve výši 30,- Kč.   

 

První přednáška s názvem Kolonizace českých zemí v 11. a 12. století se uskuteční v úterý 15. září 2020 od 17 hodin. Tématem nás provede Prof. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Pokusí se nám přiblížit důvody povolání cizích osadníků z oblastí německých a rakouských, zakládání nových měst a vesnic, přivedení nových a jiných právních zkušeností a tradic, a z toho vyplývající změny ve struktuře osídlení.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.