Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Přednáška Klubu cesty za poznáním

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

přednáška Klubu cesty za poznáním z cyklu Přítomnost a budoucnost světa

Muzeum Nové Strašecí a Klub cesty za poznáním vás srdečně zvou na přednášku s názvem Vzácná místa krajiny a možnosti ochrany, která se uskuteční v úterý 15. března 2022 od 17 hodin.

Jak vypadají vzácná místa naší krajiny? Myslíte, že rozeznáte ekologicky cenné biotopy od těch běžných? Jaké druhy takové biotopy hostí a proč je potřeba je chránit? Co může pro ochranu přírody udělat každý z nás, aniž by opustil teplo domova? Na tyto otázky vám odpoví Ing. Kateřina Lagner Zímová, krajinná ekoložka. Vlastní dotazy a podněty do diskuse jsou vítány.

 

Člověk a krajina

...Naši předkové dokázali krajinu přeměnit a formovat nejen pro zisk a pouhé vytěžení jejího bohatství, ale i proto, že ji chtěli mít užitečnou a zároveň krásnou pro potěchu ducha i těla. A že to šlo….Zakládali pole, lesy, lesoparky, zahrady, obory, aleje, ovocné sady, rybníky, budovali stavby sloužící lidské činnosti a pohodlí, a přesto ve většině případů zdobící krajinu, jejíž se staly součástí, či dokonce dominantami. Často pracovali pro své potomky s vědomím, že mnohdy neuvidí své dílo dokončené, a přesto v ně věřili. Krajinu u nás obecně lze tedy považovat za důležité dílo lidské kultury.

(autorka Bohdana Fabiánová)   

 

Stále je tu řada otázek:

1/ Jak se stará Česká republika o uspořádání krajiny a všech funkcí, aniž by docházelo ke znehodnocení některých jejích částí ?

2/ Je plánování uspořádání krajiny pomocí územních plánů a její ochrany opravdovým zájmem celé společnosti ?

3/ Má zájem široká veřejnost zapojit se do péče a ochrany krajiny, nebo jí vyhovuje pasivita ?

4/ Odpovídají zákonné procesy o krajině skutečnému zájmu o rozvoj a ochranu přírodního dědictví v ČR ?

5/ Mají dostatečnou podporu veřejnosti ekologické aktivity a spolky pro ochranu přírody, krajiny ?


 

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.