Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Přednáška Klubu cesty za poznáním

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Druhá přednáška z cyklu Historie Sudet - Muzeum Nové Strašecí

 

Podzimní čas je opravdu bohatý na kulturní program, a můžeme si tak vybírat z mnoha nabídek podle osobního zájmu. Klub cesty za poznáním opět zve širokou veřejnost do Muzea Nové Strašecí na zajímavé setkání. Cyklus Historie Sudet pokračuje 18. října 2022 od 17 hodin přednáškou Vývoj českého a německého jazyka na území Koruny české. Lektor PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. představí české země jako kulturní prostor, v němž odedávna docházelo ke „stýkání a potýkání“ několika jazykových, kulturních a literárních společenství. V centru pozornosti bude prostředí česko- a německojazyčné, jeho utváření a vývoj až po tragické ukončení v letech 1938 – 1946. Vedle širších společenských a politických souvislostí vzájemného soužití si rovněž povíme o několika osobnostech, které dokládají složité utváření pro české země typického promíšení jazyků a kultur, které je pro budoucnost nadějí a výzvou.
Každá historická etapa našich dějin i života lidí je velice zajímavá a mělo by být naší snahou orientovat se v minulých událostech a naučit se o nich přemýšlet.

 


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.