Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Seskokem seskok!

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

25. 06. 2020 - 06. 09. 2020

Ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně si vás dovolujeme pozvat na výstavu historických velocipedů s názvem Seskokem seskok!

Ve spolupráci se Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně si vás dovolujeme pozvat na výstavu historických velocipedů s názvem Seskokem seskok! Ta má za cíl představit počátky cyklistiky na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku, a připomenout tehdejší průkopníky dnes již běžného sportu. Dějiny cyklistiky se i zde začaly psát v 80. letech 19. století, kdy na místních cestách a silnicích bylo možné potkat první odvážné jezdce na vysokých kolech např. od pražské firmy Jana Kohouta, slánského Viléma Michla či kladenského Karla Hlavsy.

Postupem doby začaly vznikat Kluby velocipedistů, jejichž členové se zasazovali o šíření nového sportu, přičemž mezi ty nejaktivnější se řadily „Klub velocipedistů ve Slaném“ a „Klub velocipedistů v Kladně“, založené shodně v roce 1887. Jen o tři roky později se k nim připojil „Klub velocipedistů Rakovník“, jehož prvním předsedou byl zvolen továrník a pozdější purkmistr Josef Čermák, místopředsedou pak Josef hrabě Wallis. V Novém Strašecí slyšíme o prvních snahách o vznik klubu velocipedistů již v roce 1885, úspěšný byl ale až pokus z let 1895-1896 pod vedením místního lékárníka p. Kuchyňky. Kolo se i díky jejich zásluze pomalu začalo stávat běžným dopravním prostředkem. Po 1. světové válce na zmíněné kluby velocipedistů úspěšně navázaly zejména „Klub cyklistů Rako Rakovník“ a „Klub českých cyklistů Nové Strašecí“, oba shodně založené v roce 1922.

Mezi vystavenými exponáty najdete například speciální vysoké závodní kolo od Karla Hlavsy z roku 1884, první kladenské nízké „bezpečné“ kolo z roku 1887 nebo tricykl, který do lánského zámku dovezl kníže z Fürstenbergu. Novější produkci jízdních kol představí zejména výrobky známé cyklistické továrny Stadion, přesunuté do Rakovníka v roce 1923. Chybět nebudou ani upomínky na vítězné závody legendy rakovnické cyklistiky pana Jaroslava Větrovce. Výstava bude zahájena ve čtvrtek 25. června a potrvá až do 6. září roku 2020.

Věříme, že se vám výstava bude líbit.

Těšíme se na vaši návštěvu!


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.