Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava - Středočeští rodáci

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

09. 09. 2015 - 08. 11. 2015

Výstava autogramů a rukopisů ze sbírky Františka Frolíka - Středočeští rodáci

Výstava autogramů a rukopisů Středočeští rodáci je tentokrát tematicky zaměřena na významné české osobnosti, jejichž rodištěm jsou města, ale i malé obce v jednotlivých okresech Středočeského kraje. Návštěvník si bude moci v originále prohlédnout např. rukopis Josefa Kajetána Tyla, Josefa Lady, nebo podpisy Josefa Jungmanna, Františka Drtikola, Miloše Formana a dalších téměř 150 osobností vždy doplněné stručným popisem popř. fotografií. Sběratel František Frolík buduje svoji sbírku autogramů a rukopisů českých osobností více jak třicet let a středočeští rodáci jsou jednou z oblastí, na kterou se v posledních letech podrobněji zaměřil. Na výstavě budou představeny i dvě publikace, ve kterých autor prostřednictvím medailonků a ukázek rukopisů seznamuje čtenáře s řadou dalších významných osobností z některých středočeských regionů. Součástí výstavy je také ukázka knih s podpisem či věnováním autora ze sbírky Markéty Vlkové, dcery autora výstavy.

Vyhledat muzeum


Aktuality

Zmizelé Sudety

10. 09. 2020 - 18. 10. 2020
Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

Výstava fotografií Zmizelé Sudety zapůjčená od společnosti Antikomplex. Vážení přátelé, od 10. září 2020 pro vás otevřeme novou putovní výstavu zapůjčenou od společnosti Antikomplex. Výstava s názvem Zmizelé Sudety mapuje různé oblasti Čech a Moravy, ve kterých došlo po druhé světové válce k vysídlení německé menšiny. Nejmarkantnější proměnou prošly pohraniční horské oblasti a to právě v důsledku vysídlení původních obyvatel a nepřílis úspěšnými snahami o znovuosídlení. Výstava přibližuje poválečné osudy kulturní krajiny a obcí, z nichž mnohé zmizely. Co však dělá výstavu výjimečnou a z čeho pramení její úspěch, jsou fotodvojice, které nabízí možnost srovnání podoby míst v minulosti a dnes. Některé z historických fotografií jsou staré více jak sto let, v kontrastu k nim stojí snímky z přelomu milénia, které zachycují stejná místa. Zmíněné fotografie nejlépe dokládají proměnu rázu krajiny a zhmotňují tak pomyslný otisk dějin v krajině.   Cílem je ukázat zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Výstava bude doplněna zajímavými přednáškami Klubu cesty za poznáním v rámci cyklu Historie Sudet. Můžete tak získat ucelený pohled na celou problematiku sudetoněmecké otázky.   Těšíme se na vaši návštěvu.

Přečíst více

Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.