Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Výstava Zvířata na pranýři

Muzeum Nové Strašecí (Muzeum T. G. M. Rakovník)

03. 03. 2022 - 24. 04. 2022

Výstava „Zvířata na pranýři“ je velice výpravná, s množstvím fotografií od profesionálních fotografů a spoustou úžasných vycpanin.

Od 3. března 2022 Muzeum Nové Strašecí pořádá výstavu s názvem „Zvířata na pranýři“, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru Třeboň a Přírodovědeckým muzeem Národního muzea v Praze. Hlavním naším cílem je podnítit diskuzi a zprostředkovat aktuální poznatky o konfliktních druzích volně žijících živočichů nacházejících se na pomyslné „černé listině“ rybářů, farmářů, zemědělců, myslivců a lesníků.

Výstava pojednává o vybraných druzích zvířat nacházejících se „v mlýnských kamenech“ mezi hospodářskými zájmy a zájmy ochrany přírody. Obsahuje informace o příčinách a dopadech výskytu vydry, kormoránů, norka amerického, bobra, vlka, rysa, medvěda a losa na našem území. Jedná se o druhy, které jsou na našem území původní (s výjimkou norka amerického), ale v minulosti byly vyhubeny nebo se na našem území vyskytovaly jen výjimečně (bobr, vlk, rys, medvěd, los) nebo jen na určitých územích a v malém počtu (vydra, kormorán). Kvůli výskytu těchto druhů vzniká napětí, protože některé druhy jsou chráněné (např., rys, vydra, los,…), některé jsou zavlečené a invazně se šíří (norek americký) a některé jsou zcela novým fenoménem (početná zimující hejna kormoránů).

V současnosti se tyto druhy do naší přírody opět rozšířily a příčinou konfliktů se stávají škody (případně obavy ze škod), které tyto druhy způsobují (na rybách, domácích zvířatech, včelínech, plodinách, hrázích aj.).

Naším záměrem je osvětou a vzděláváním zmírnit toto napětí a přispět k hledání kompromisních řešení konfliktů a následné toleranci. Výstavu rovněž vhodně doplňují přednášky Klubu cesty za poznáním pojednávající o Přítomnosti a budoucnosti světa přírody a člověka.

Výstava „Zvířata na pranýři“ je velice výpravná, s množstvím fotografií od profesionálních fotografů a spoustou úžasných vycpanin.

 

Přijďte si k nám prohlédnout bobra, medvěda, losa a další zajímavá zvířata.

Těšíme se na vaši návštěvu!


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.