Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zaniklé vesnice na Brtnicku

Muzeum Vysočiny Jihlava

28. 11. 2015 - 28. 02. 2016

Výstava přibližuje archeologický výzkum zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje u Brtnice na Jihlavsku

Výstava Zaniklé vesnice na Brtnicku s podtitulem Rozbor zaniklých středověkých sídel v lesním areálu Aleje je součástí projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity NAKI (č. projektu DF13P01OVV005).

Zahájena bude v expoziční budově Muzea Vysočiny Jihlava na Masarykově nám. 57/58 ve čtvrtek 26. listopadu 2015 a potrvá do 28. 2. 2016.

Výstavu připravila Jana Mazáčková z Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno spolu s kolektivem spolupracovníků z Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., Archai Brno, o. p. s. a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Prezentovány jsou výsledky archeologického výzkumu středověkých vesnic, které zanikly v lesním komplexu Aleje nedaleko Brtnice na Jihlavsku.

Na patnácti panelech se návštěvník seznámí s metodami archeologicko-historických výzkumů zaniklých vesnic včetně jejich plužin a s využitím jejich výsledků pro historické bádání o vývoji vesnických sídel, podobách domů, hospodářských objektů a hmotné kultuře středověkého člověka.

Ve vitrínách jsou vystaveny nálezy středověkých nástrojů pro práci na polích, součásti výstroje koně a vozů, zbraně, keramické nádoby a jiné artefakty související s životem zaniklých vesnic na Brtnicku.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.