Nenačítá se Vám mapa? Zkuste si zapnout JavaScript.

Zobrazit stránku muzea

Zmizelý svět středověkého hornictví

Muzeum Vysočiny Jihlava

11. 09. 2015 - 10. 11. 2015

Výstava představuje metody, nástroje a postupy středověké těžby a zpracování stříbrných rud podle nejnovějších archeologických dokladů z Vysočiny

V rámci projektu Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku se spojili odborníci archeologie, historie, geologie, botaniky a IT odborníci z Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity, Archeologického ústavu v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě a Archaia Brno, aby zpřístupnili znalosti naší historické krajiny českomoravského pomezí.

Jeden z dílčích cílů projektu se nazývá Výrobní a těžební areály. Zabývá se skupinou památek, kterou je zejména centrální Českomoravská vrchovina typická, a to pozůstatky po středověkém rudném hornictví. Úkolem této výstavy je představit zaniklá hornická, úpravnická a hutnická pracoviště s hmotnými doklady vybavení a výrobních procesů.

Výstava je vlastně i tak trochu diskuzí o tom, zda se někdejší montánní vrstva sídelní struktury podílela významněji na formování kulturní krajiny centrální Vysočiny, či přesněji zda se na její trvalé podobě nějak podepsala a čím.


Vyhledat muzeum


Dejte muzeu od 1 do 5 bodů. Čím více bodů, tím větší spokojenost.